2 nálezy
Popíjeli v parku

Popíjeli v parku

11.03.2021
Dne 25. 2. 2021 v odpoledních hodinách strážníci prováděli kontrolu parku ve Smetanových sadech, kde zjistila skupinku osob požívající alkoholické nápoje v blízkosti dětského hřiště, kdy tomuto jednání bylo přítomno i nezletilé dítě. Šetřením bylo zjištěno, že jedna z osob, je matkou nezletilého dítěte. Vzhledem k tomu, že osoby odmítli toto jednání vyřešit se strážníky příkazem na místě pokutou, bude jejich jednání oznámeno příslušnému odboru při MěÚ Jeseník k dořešení. Taktéž jednání matky nezletilého dítěte bude oznámeno na oddělení sociálně – právní ochrany dětí na MěÚ Jeseník.
Pátrání po zmizelé seniorce

Pátrání po zmizelé seniorce

11.03.2021
De 9. 2. 2021 od 03:30 hodin se strážníci zapojili do spolupátrání se složkami IZS po osobě vysokého věku, která odešla z místa bydliště a dosud se nevrátila. Po necelé hodině bylo pátrání odvoláno, seniorka byla nalezena bez zranění.
 2 nálezy