Aktuality

Předchozí | Dalšístrana / 5 0-12 z 51 článků
nový bodový systém pro řidiče

nový bodový systém pro řidiče

Od 1. ledna 2024 začne v České republice platit nový bodový systém pro řidiče.
Cílem změn je zjednodušení a lepší přehlednost. Přísněji budou potrestány závažné a nebezpečné přestupky. Naopak za menší prohřešky zaplatí řidiči na pokutách méně než doposud.

Mezi stěžejní změny novely zákona o provozu na pozemních komunikacích patří:

- zjednodušení bodového systému na tři pásma,
- zpřísnění trestů za nejzávažnější přestupky,
- konec povinnosti mít při jízdě řidičský průkaz a osvědčení vozidla,
- možnost řídit od 17 let pod dohledem mentora,
- zavedení řidičského průkazu n
Dne 04.09.2024 odstartoval nový školní rok 2023 – 2024.

Dne 04.09.2024 odstartoval nový školní rok 2023 – 2024.

Začátek školního roku je tradičně provázen zvýšenou dopravní zátěží a nárůstem pohybu dětí i dospělých v silničním provozu. Děti jsou po letních prázdninách nesoustředěné a nepozorné. Po delší době se setkávají se spolužáky a kamarády a často zapomínají na vlastní bezpečnost. Měsíc září se dlouhodobě řadí k měsícům s nadprůměrným počtem závažných nehod spojených s účastí právě dětí školního věku, a to především v době ranní špičky.
Městská policie Jeseník zabezpečuje v inkriminované době zvýšený dohled na přechodech pro chodce. Strážníci včetně asistentů prevence kriminality
NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MRC KRTEČEK JESENÍK

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MRC KRTEČEK JESENÍK

Dne 26.08.2023 nás v rámci programu prevence kriminality navštívily děti z druhého turnusu Krtečkova příměstského táboru pořádaného Mateřským rodinným centrem Krteček Jeseník. Jelikož se jednalo o velmi malinké děti ve věku 4-6 let, musel být i program přizpůsoben dětem na míru tak, aby výkladu porozuměly a aby je zaujal. Děti si mohly prohlédnout výstroj a výzbroj strážníků městské policie, seznámit se s tím, jak pracuje městský kamerový systém nebo si vyzkoušet volání přes služební vysílačku, popř. si dýchnout do přístroje na měřen
Strážníci Městské policie Jeseník zasahovali u hořícího motoru osobního automobilu

Strážníci Městské policie Jeseník zasahovali u hořícího motoru osobního automobilu

Dne 21. 08. 2023 v dopoledních hodinách vyjížděla hlídka Městské policie Jeseník k oznámení přijatému na tísňovou linku 156, kdy na parkovišti na nám. Hrdinů vycházel kouř ze zaparkovaného osobního automobilu. Strážníci za přítomnosti majitelky vozu otevřeli kapotu a zjistili, že hoří zadní odhlučňovací výplň motoru. Služebním hasicím přístrojem hlídka městské policie oheň uhasila a zbylou výplň vybrala z motoru na zem, kde ji později uhasili hasiči HZS, kteří byli prostřednictvím operátora MKDS přivolání k místu události.
Pátrání po ztracené osobě

Pátrání po ztracené osobě

Městská policie Jeseník pátrala po ztracené osobě na základě oznámení muže, který se dne 13.08.2023 ve 20:40 hod. dostavil na služebnu Městské policie Jeseník. Muž oznámil, že pohřešuje svou manželku, která zůstala na pár minut bez dozoru na autobusové zastávce v Jeseníku na ul. Dukelská, poté zmizela a od té doby je nezvěstná. Dle oznamovatele manželka trpí epileptickými záchvaty a ztrátou paměti. Hlídka MP Jeseník neprodleně započala pátrání po nezvěstné osobě, současně s tím operátorka MPJ vyhledávala ženu za pomoci MKDS. Oznamovateli b
Záchrana želvy zelenavé

Záchrana želvy zelenavé

Na cestě ze směru Bobrovník byla nalezena opuštěná želva. Toto oznámení přijala dne 12.08.2023 operátorka Městské policie Jeseník, kdy oznamovatelka dále uvedla, že želvu objevila její známá, která má nalezenou želvu u sebe a vyčká s ní v Jeseníku na příjezd hlídky MP Jeseník. Na domluveném místě strážníci městské policie želvu převzali a převezli na služebnu MP Jeseník. Jednalo se o želvu zelenavou („nejoblíbenější druh želvy chovaný v zajetí. Je chráněná statusem EU CITES A“), která byla umístěna do provizorního boxu, kde ji byla
Plavecký klub Jeseník

Plavecký klub Jeseník

Dne 09.08.2023 proběhla další z návštěv Městské policie Jeseník v rámci programu prevence kriminality. Tentokrát nás oslovil plavecký oddíl Jeseník, který do svého programu zařadil také exkurzi do prostor městské policie. Dětem z plaveckého oddílu byla představena činnost Městské policie Jeseník. Strážníci dětem odpovídali na různé dotazy týkající se práce městské policie, umožnili dětem vyzkoušet si služební vysílačku, služební pouta, laserový měřič rychlosti či přístroj na měření alkoholu v dechu. V prostorách služebny městské
Tábor Na kole vesele II.

Tábor Na kole vesele II.

Druhou návštěvu na Městské polici Jeseník dne 09.08.2023 tvořily děti z příměstského tábora TÁBOR NA KOLE VESELE II. V rámci stejného programu si dětí mohly prohlédnut, jak pracuje městská policie. Pro děti byly přichystané ukázky výstroje i výzbroje strážníků. Vzhledem k velmi deštivému počasí přišel služební pes Queen pozdravit děti do vnitřních prostor služebny. I přes nepřízeň počasí vyjádřily děti touhu prohlédnout si vnitřní prostory služebního sanitního vozu a zblízka vidět výstražné zvukového a světelné zařízení (VRZ) služebních vozů městské policie.
Cílem programu prevence kriminal
Strážníci Městské policie Jeseník vyjížděli na pomoc seniorce

Strážníci Městské policie Jeseník vyjížděli na pomoc seniorce

Strážníci Městské policie Jeseník vyjížděli na pomoc seniorce dne 07.08.2023, kdy operátorka MP přijala telefonické oznámení ženy, která se nacházela na ulici Erbenova, kde z domu na ulici v prvním patře slyšela volání o pomoc. Oznamovatelka uvedla, že přes otevřené balkónové dveře navázala komunikaci s ženou důchodového věku, která oznamovatelce sdělila, že v bytě žije sama, upadla a nemůže vstát. Na místě události na strážníky čekala oznamovatelka. Strážníci se vyšplhali na balkón v prvním patře domu a přes otevřené dveře balkónu s
Strážníci Městské Policie Jeseník zachránili lidský život

Strážníci Městské Policie Jeseník zachránili lidský život

Strážníci Městské policie Jeseník zachránili život muži, který spadl do řeky. Událost nahlásila dne 15.07.2023 žena, která, jak uvedla, viděla z okna svého domu „něco“ spadnout s nárazem do řeky. Věc oznámila na tísňovou linku 156 Městské policie Jeseník. Strážníci neprodleně vyjeli k místu události, zatímco operátorka MP Jeseník kontaktovala HZS Olomouckého kraje. Po příjezdu na místo nalezli strážníci v řece na břiše ležícího muže. Strážníci se i přes velmi špatnou přístupnost okamžitě spustili do řeky ke zraněnému muži, kter
Tábor Na kole vesele I.

Tábor Na kole vesele I.

Dne 12.07.2023 nás v rámci programu prevence kriminality navštívily děti z příměstského tábora TÁBOR NA KOLE VESELE I. V prostorách Městské policie Jeseník byla dětem formou diskuze představena činnost městské policie. Děti si mohly prohlédnout jak výstroj, tak i výzbroj strážníků městské policie. Děti si vyzkoušely, jak funguje např. laserový měřič rychlosti, služební vysílačka, příruční defibrilátor aj.
Poté se děti přesunuly do prostor služebny městské policie, kde jim operátor městské policie představil městský kamerový systém. Před služebnou na děti, kromě ukázky slu
Mobilní radnice

Mobilní radnice

Asistenti prevence kriminality asistovali starostce města Jeseníku Mgr. Bc. Zdeňce Blišťanové při dalším setkání zástupců vedení města s veřejností. Tentokrát Mobilní radnice probíhala přímo na Masarykově náměstí, kde paní starostka odpovídala na nejrůznější dotazy občanů. Obyvatelé města měli také možnost přednést zajímavé náměty pro zlepšení života ve městě.
Předchozí | Dalšístrana / 5 0-12 z 51 článků