Aktuality

Předchozí | Dalšístrana / 2 0-12 z 22 článků
DĚTI Z 1. ROČNÍKU ZŠ B. NĚMCOVÉ NÁS NAVŠTÍVILI.

DĚTI Z 1. ROČNÍKU ZŠ B. NĚMCOVÉ NÁS NAVŠTÍVILI.

Dne 08. 06. 2022 krátce po polední zavítaly děti prvního ročníku základní školy Boženy Němcové, do služebních prostor Městské policie Jeseník. Děti se tak mohly podívat jak na služebnu operátorů, tak i na celý kamerový systém a seznámit se s veškerým dění kolem městské policie. Taktéž jim byla předvedena všechna služební vozidla a formou besedy představena činnost strážníků v rámci výkonu služby v ulicích města.
BESEDA S DĚTMI Z MŠ KOPRETINA.

BESEDA S DĚTMI Z MŠ KOPRETINA.

Dne 26. 5. 2022 navštívili strážníci městské policie MŠ Kopretina na ulici Tyršova, kde si s dětmi povídali na téma práce městské policie. Poté se společně přemístili na dopravní hřiště v areálu mateřské školky, kde si s dětmi předškolního věku vyzkoušeli, jak se chovat v silniční dopravě. Stěžejním tématem bylo bezpečné přecházení po přechodu pro chodce a vozovky mimo tento přechod.
Běh pro válečné veterány

Běh pro válečné veterány

Dne 18. 05.2022 pořádala Vojenská lázeňská léčebna Jeseník VOLAREZA „Běh pro válečné veterány“ v rámci 5. ročníku celoarmádní charitativní akce „Běh pro válečné veterány okolo republiky“ konané ve dnech 14. – 20. 05.2022 na podporu Vojenského fondu solidarity. Cílem této akce je zdolat v součtu běhů na různých místech republiky trasu v délce, která zhruba odpovídá obvodu České republiky, tzn. 1 800 km. Jako každoročně se této akce zúčastnili také zástupci Městské policie Jeseník, kteří doplnili celkem 25 trojčlenných družstev.
BESEDA S DĚTMI V MŠ MODRÁ ŠKOLKA

BESEDA S DĚTMI V MŠ MODRÁ ŠKOLKA


Dne 26. 01. 2022 v dopoledních hodinách navštívili strážníci městské policie v rámci programu prevence další z mateřských školek, a to Modrou školku na ulici Křížkovského.
Dětem byla předvedena výstroj a základní vybavení strážníků městské policie.
Dále se mohly děti seznámit s některými činnostmi městské policie. Strážníci dětem vysvětlili, jak se například postupuje při odchytu zatoulaných psů, jak se používají ke komunikaci služební vysílačky nebo jak a kdy je nutné použít donucovací prostředky.
Následovala diskuse na téma: - jak telefonovat, když jsem sám doma, - jak jednat p
DOPRAVNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Během měsíce března jsme se podíleli na dopravní výchově v mateřských školách v okrese Jeseník. Tato akce byla pod záštitou SVČ DUHA Jeseník, které v rámci této výchovy pořídilo pro jesenické mateřské školy mobilní dopravní hřiště. Spolu s kolegy právě ze SVČ Duha a kolegy z Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník jsme do daných školek v předem dohodnutý termín toto mobilní hřiště dopravili a s dětmi jsme následně simulovali provoz s dopravním značením. Taktéž jsme děti učili, jak správně a především
PRCHAJÍCÍHO NÁSILNÍKA V CENTRU JESENÍKU ZASTAVILA AŽ STŘELBA...

PRCHAJÍCÍHO NÁSILNÍKA V CENTRU JESENÍKU ZASTAVILA AŽ STŘELBA...

Otřesný zážitek má za sebou dvaačtyřicetiletá žena, která je v místních lázních na léčebném pobytu se svými dětmi. Při večerní procházce ji fyzicky napadl muž, kterého naštěstí brzy po činu dopadli strážníci Městské policie Jeseník. Díky rychlé a kvalitní práci strážníků bude tento u nás naprosto ojedinělý případ násilného činu brzy uzavřen…
BESEDA S DĚTMI V MŠ KARLA ČAPKA

BESEDA S DĚTMI V MŠ KARLA ČAPKA

Dne 26. 01. 2022 v dopoledních hodinách jsme navštívili mateřskou školu na ulici Karla Čapka. Formou besedy jsme dětem předvedli výstroj a vybavení strážníka, které používáme v rámci naší činnosti.
NAVŠTÍVILY NÁS DĚTI Z PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

NAVŠTÍVILY NÁS DĚTI Z PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Ve dnech 12. 07. - 16. 07. 2021 proběhl na dětském dopravním hřišti v Jeseníku příměstský tábor s názvem „Na kole vesele“ organizovaný Střediskem volného času DUHA Jeseník. Děti mimo svůj program navštívily novou služebnu městské policie na ulici Palackého, kde jim strážník Radek Sedlář ukázal prostory služebny, kamerový systém, seznámil je s vybavením služebního auta a předvedl výzbroj a výstroj strážníků při jejich každodenní činnosti na ulici. V zasedací místnosti MP Jeseník si s nimi formou besedy povídal o činnosti městské polic
STRÁŽNÍCI SE PODÍLELI NA DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ 4. a 5. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

STRÁŽNÍCI SE PODÍLELI NA DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ 4. a 5. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Strážníci Městské policie Jeseník se v průběhu měsíce dubna a června 2021 podíleli svou osobní účastí na dopravní výchově dětí 4. a 5. tříd základních škol z okresu Jeseník. Žáci jednotlivých škol Jesenicka nejprve absolvovali teoretickou část výuky a následně si tyto získané znalosti ověřili v praxi, a to na dopravním hřišti pod dozorem strážníků MP. Strážníci dohlíželi, jak se děti jakožto cyklisti a účastníci v silničním provozu chovají a případné nedostatky jim pečlivě vysvětlili. Pomáhali tak dětem pochopit a vštěpit si
STRÁŽNÍCI SE ZÚČASTNILI CHARITATIVNÍ AKCE

STRÁŽNÍCI SE ZÚČASTNILI CHARITATIVNÍ AKCE

Dne 20. 5. 2021 se strážníci MP Jeseník zúčastnili celoarmádní charitativní akce na podporu Vojenského fondu solidarity „Běh pro válečné veterány“, pořádané Vojenskou lázeňskou léčebnou Jeseník (VOLAREZA). Cílem této akce je oběhnout po hranici celou Českou republiku. Na trať dlouhou cca 7 km se vyráželo po trojčlenných skupinách v minutových intervalech směr Pomezí – Arnoštův krmelec – chata Seneboj – U Mnicha a po sjezdovce zpět do areálu VLL. Strážníci si tímto posílili fyzickou kondici a zároveň přispěli na dobrou věc.
Předchozí | Dalšístrana / 2 0-12 z 22 článků