Úsek prevence

O úseku prevence

Naší prioritou je plnit úkoly v oblasti prevence kriminality a v tomto duchu zajišťovat přednášky, besedy, semináře, akce, aktivity a projekty. Pro koho jsou aktivity určeny? Samozřejmě, že prioritně pro děti, mládež, seniory, ale také veřejnost. Spolupracujeme se základními a středními školami, školkami, dalšími školskými zařízeními, s Policií ČR, úřady, neziskovými organizacemi, OSPOD a dalšími fyzickými i právnickými osobami. Chcete s námi navázat spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 739 516 799 nebo e-mailu ivana.kaderkova@mujes.cz.

 Máme pro vás připraveny...

  • besedy a semináře pro občany všech věkových kategorií s preventivní tematikou (právní vědomí, BESIP, bezpečné chování venku i na ulici, šikana, kyberkriminalita, podvodná jednání aj.), 
  • hry, soutěže, testy, kvízy a dětské dny,
  • výuku dopravní výchovy podle Národní strategie BESIP,
  • volnočasové aktivity pro děti, mládež.

Přijedeme za vámi...

  • do mateřských, základních, středních a dalších školských zařízení,
  • na bezplatné akce pro veřejnost,
  • do klubů a domovů pro seniory,
  • na setkání s širokou veřejností.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na čísle 739 516 799 nebo e-mailem ivana.kaderkova@mujes.cz.