Městské policie Jeseník

Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo podle zvláštního zákona.

Městská policie Jeseník je orgánem města, který zřídilo zastupitelstvo města Jeseník obecně závaznou vyhláškou od roku 1992. Řídí ji starosta města. K plnění některých úkolů při řízení městské policie je pověřen určený strážník – ředitel městské policie.

Policie informuje
Hledá se černo - bílá kočka

Hledá se černo - bílá kočka

19.08.2020
Dne 18.8.2020 požádal městskou polici občan města Jeseníku o spolupráci při hledání jeho ztracené kočky. Je zbarvená do černo-bílé barvy, jmenuje se Terezka, i na to slyší, je jí 9 let a je velice přátelská a vlídná.
Ztratila se v oblasti ulic Sokola Tůmy, Priessnitzova, Krameriova. V případě nálezu či zjištění jejího výskytu, kontaktujte prosím městkou policii, majitel Vám bude moc vděčný. Děkujeme.....
Asistenti prevence kriminality 2020 - 2022- EVAULAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Asistenti prevence kriminality 2020 - 2022- EVAULAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

23.04.2020
Asistenti prevence kriminality působí ve městě Jeseníku od roku 2017, kdy na základě dotace získalo finanční podporu na činnost asistentů. Město Jeseník tehdy získalo podporu z Evropské unie na činnost 4 asistentů.
V roce 2020 k poslednímu únorovému dni tento projekt skončil a město podalo opět žádost o získání finanční podpory na činnost asistentů prevence kriminality. Tentokrát finanční podporu poskytuje Ministerstvo vnitra, město ale požádalo už jen dotaci na dva asistenty prevence kriminality. Dne 14. dubna MV schválilo dotaci na pokračující projekt Asistenti prevence kriminality 2020 -2022. Vzhledem k mimořádné situaci a vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu, MV projekt podpořilo, ale v současné době jen na rok 2020.
MĚSTSKÁ POLICIE RÁDA VYSLECHNE VÁŠ NÁZOR

MĚSTSKÁ POLICIE RÁDA VYSLECHNE VÁŠ NÁZOR

09.12.2019
Vážení občané, rádi bychom vám sdělili, že městská policie spoléhá i na Vás občany města Jeseníku. Strážníci při své činnosti mimo jiné dohlíží nad veřejným pořádkem ve městě, ale nemohou být vždy tam, kde se právě něco děje. Proto je městská policie ráda za vaše odhodlání oznámit, něčí protiprávní jednání. Můžete tuto skutečnost samozřejmě oznámit ANONYMNĚ na bezplatnou linku 156.
Městská policie vám předem děkuje za případné podněty či oznámení.
Modernizace kamerových bodů - z dotačního programu Olomouckého kraje

Modernizace kamerových bodů - z dotačního programu Olomouckého kraje

11.11.2019
Městská policie Jeseník v roce 2019 požádala Olomoucký kraj o finanční podporu pro modernizaci dvou kamerových bodů. Olomoucký kraj žádosti vyhověl a určitou finanční částkou přispěl k modernizaci kamerového systému, kdy i samotné MĚSTO JESENÍK - MĚSTSKÁ POLICIE tento projekt dofinancovalo 50 % z vlastních zdrojů. Jedná se o dva kamerové body (ulice Lipovská a autobusové nádraží), které doposud pracovaly v analogovém režimu. Součástí této dotace bylo i pořízení ovládacího zařízení celého kamerového systému s digitální předvolbou jednotlivých náhledů kamerových bodů ve městě. Modernizací těchto dvou kamerových bodů a společně s ovládacím zařízením městská policie dosáhla efektivního využití kvalitním záznamem a následným ovládáním. Příkladem efektivního využití je odhalení pachatele vloupání do prostor letního kina ve Smetanových sadech, kdy tímto kvalitním záznamem, bylo možno identifikovat pachatele.