Obrázek bez názvu

MĚSTSKÁ POLICIE JESENÍK

Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo podle zvláštního zákona.

Městská policie Jeseník je orgánem města, který zřídilo zastupitelstvo města Jeseník obecně závaznou vyhláškou od roku 1992. Řídí ji starosta města. K plnění některých úkolů při řízení městské policie je pověřen určený strážník – ředitel městské policie.

Policie informuje
0%
DOPRAVNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

01.04.2022
Během měsíce března jsme se podíleli na dopravní výchově v mateřských školách v okrese Jeseník. Tato akce byla pod záštitou SVČ DUHA Jeseník, které v rámci této výchovy pořídilo pro jesenické mateřské školy mobilní dopravní hřiště. Spolu s kolegy právě ze SVČ Duha a kolegy z Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník jsme do daných školek v předem dohodnutý termín toto mobilní hřiště dopravili a s dětmi jsme následně simulovali provoz s dopravním značením. Taktéž jsme děti učili, jak správně a především bezpečně přecházet přes přechod pro chodce.
PRCHAJÍCÍHO NÁSILNÍKA V CENTRU JESENÍKU ZASTAVILA AŽ STŘELBA...

PRCHAJÍCÍHO NÁSILNÍKA V CENTRU JESENÍKU ZASTAVILA AŽ STŘELBA...

14.03.2022
Otřesný zážitek má za sebou dvaačtyřicetiletá žena, která je v místních lázních na léčebném pobytu se svými dětmi. Při večerní procházce ji fyzicky napadl muž, kterého naštěstí brzy po činu dopadli strážníci Městské policie Jeseník. Díky rychlé a kvalitní práci strážníků bude tento u nás naprosto ojedinělý případ násilného činu brzy uzavřen…
BESEDA S DĚTMI V MŠ KARLA ČAPKA

BESEDA S DĚTMI V MŠ KARLA ČAPKA

26.01.2022
Dne 26. 01. 2022 v dopoledních hodinách jsme navštívili mateřskou školu na ulici Karla Čapka. Formou besedy jsme dětem předvedli výstroj a vybavení strážníka, které používáme v rámci naší činnosti.
NAVŠTÍVILY NÁS DĚTI Z PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

NAVŠTÍVILY NÁS DĚTI Z PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

02.08.2021
Ve dnech 12. 07. - 16. 07. 2021 proběhl na dětském dopravním hřišti v Jeseníku příměstský tábor s názvem „Na kole vesele“ organizovaný Střediskem volného času DUHA Jeseník. Děti mimo svůj program navštívily novou služebnu městské policie na ulici Palackého, kde jim strážník Radek Sedlář ukázal prostory služebny, kamerový systém, seznámil je s vybavením služebního auta a předvedl výzbroj a výstroj strážníků při jejich každodenní činnosti na ulici. V zasedací místnosti MP Jeseník si s nimi formou besedy povídal o činnosti městské policie zde v Jeseníku a prevenci obecně. Tématem bylo např. jak telefonovat, když jsem sám doma, jak jednat při kontaktu s cizími lidmi, co dělat, když uvidím odhozenou injekční stříkačku, co dělat, když mně někdo ubližuje, nebo ubližuje druhým, sám doma, sám na ulici, co dělat při kontaktu se psy, apod.
STRÁŽNÍCI SE PODÍLELI NA DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ 4. a 5. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

STRÁŽNÍCI SE PODÍLELI NA DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ 4. a 5. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

01.07.2021
Strážníci Městské policie Jeseník se v průběhu měsíce dubna a června 2021 podíleli svou osobní účastí na dopravní výchově dětí 4. a 5. tříd základních škol z okresu Jeseník. Žáci jednotlivých škol Jesenicka nejprve absolvovali teoretickou část výuky a následně si tyto získané znalosti ověřili v praxi, a to na dopravním hřišti pod dozorem strážníků MP. Strážníci dohlíželi, jak se děti jakožto cyklisti a účastníci v silničním provozu chovají a případné nedostatky jim pečlivě vysvětlili. Pomáhali tak dětem pochopit a vštěpit si dopravní předpisy tak, aby se v ostrém provozu chovaly bezpečně.
STRÁŽNÍCI SE ZÚČASTNILI CHARITATIVNÍ AKCE

STRÁŽNÍCI SE ZÚČASTNILI CHARITATIVNÍ AKCE

20.05.2021
Dne 20. 5. 2021 se strážníci MP Jeseník zúčastnili celoarmádní charitativní akce na podporu Vojenského fondu solidarity „Běh pro válečné veterány“, pořádané Vojenskou lázeňskou léčebnou Jeseník (VOLAREZA). Cílem této akce je oběhnout po hranici celou Českou republiku. Na trať dlouhou cca 7 km se vyráželo po trojčlenných skupinách v minutových intervalech směr Pomezí – Arnoštův krmelec – chata Seneboj – U Mnicha a po sjezdovce zpět do areálu VLL. Strážníci si tímto posílili fyzickou kondici a zároveň přispěli na dobrou věc.
OLOMOUCKÝ KRAJ DAROVAL MĚSTSKÉ POLICII JESENÍK VYŘAZENOU SANITKU

OLOMOUCKÝ KRAJ DAROVAL MĚSTSKÉ POLICII JESENÍK VYŘAZENOU SANITKU

16.04.2021
Městští strážníci dostali darem vyřazenou sanitku.
Vzhledem k tomu, že nejbližší Protialkoholní záchytná stanice je v Olomouci, musí strážníci absolvovat převoz silně podnapilých osob do 120 km vzdáleného krajského města svým osobním služebním vozidlem zn. Dacia Duster nebo Peugeot Partner. Strážníci Městské policie Jeseník mohou od měsíce dubna převážet těžce podnapilé osoby na Protialkoholní záchytnou stanici v Olomouci v darovaném sanitním voze zn. Wolksvagen Transporter, který jim daroval Olomoucký kraj dne 26. 3. 2021 na základně Letecké záchranné služby v Olomouci. Jedná se o vyřazené sanitní vozidlo, které je k tomuto účelu určeno a tímto zvýší mimo jiné i pocit bezpečí při samotném převozu těchto osob. Intoxikované osoby se nyní mohou odvážet služebním vozidlem, které je k tomu uzpůsobené a tím bude v tomto případě i jednodušší manipulace s těmito osobami a následná dekontaminace vozidla. Ti lidé bývají nemocní, povětšinou znečištění nebo vůz znečistí během přepravy.

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY 2020 - 2022- EVAULAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY 2020 - 2022- EVAULAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

23.04.2020
Asistenti prevence kriminality působí ve městě Jeseníku od roku 2017, kdy na základě dotace získalo Město Jeseník finanční podporu na činnost asistentů. Město Jeseník tehdy získalo podporu z Evropské unie na činnost 4 asistentů.
V roce 2020 k poslednímu únorovému dni tento projekt skončil a město podalo opět žádost o získání finanční podpory na činnost asistentů prevence kriminality. Tentokrát finanční podporu poskytuje Ministerstvo vnitra, město ale požádalo už jen o dotaci na dva asistenty prevence kriminality. Dne 14. dubna MV schválilo dotaci na pokračující projekt Asistenti prevence kriminality 2020 -2022. Vzhledem k mimořádné situaci a vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu, MV projekt podpořilo, ale v současné době jen na rok 2020.
MĚSTSKÁ POLICIE JESENÍK RÁDA VYSLECHNE VÁŠ NÁZOR

MĚSTSKÁ POLICIE JESENÍK RÁDA VYSLECHNE VÁŠ NÁZOR

09.12.2019
Vážení občané, rádi bychom vám sdělili, že městská policie spoléhá i na vás občany města Jeseníku. Strážníci při své činnosti mimo jiné dohlíží nad veřejným pořádkem ve městě, ale nemohou být vždy tam, kde se právě něco děje. Proto je městská policie ráda za vaše odhodlání oznámit, že se někde děje něco protiprávního. Můžete tuto skutečnost samozřejmě oznámit ANONYMNĚ na bezplatnou linku 156.
Za případné podněty či oznámení vám předem děkujeme.