Městské policie Jeseník

Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo podle zvláštního zákona.

Městská policie Jeseník je orgánem města, který zřídilo zastupitelstvo města Jeseník obecně závaznou vyhláškou od roku 1992. Řídí ji starosta města. K plnění některých úkolů při řízení městské policie je pověřen určený strážník – ředitel městské policie.

Policie informuje
Strážníci mají novou bezbariérovou služebnu

Strážníci mají novou bezbariérovou služebnu

22.06.2021
Od 16. 6. 2021 oficiálně využívají strážníci novou bezbariérovou služebnu na ulici Palackého v přízemí obchodního centra Alkron.
Služebna je rozdělena na dvě části. V přízemí je situovaná služebna pro styk s občany, proto je výhodou této nové služebny oproti původní, že přístup do služebny je bezbariérový. Jedná se o pracoviště tzv. stálé služby (24h), kde jsou strážníci připraveni přijímat samotné občany, nebo telefonické hovory a v neposlední řadě mají operátoři komfortní ovládání kamerového systému.
Druhá část služebny je situována ve třetím patře, kde je zázemí pro strážníky, kanceláře, technické a sociální vybavení.
Strážníci se zúčastnili charitativní akce

Strážníci se zúčastnili charitativní akce

20.05.2021
Dne 20. 5. 2021 se strážníci MP Jeseník zúčastnili celoarmádní charitativní akce na podporu Vojenského fondu solidarity „Běh pro válečné veterány“, pořádané Vojenskou lázeňskou léčebnou Jeseník (VOLAREZA). Cílem této akce je oběhnout po hranici celou Českou republiku. Na trať dlouhou cca 7 km se vyráželo po trojčlenných skupinách v minutových intervalech směr Pomezí – Arnoštův krmelec – chata Seneboj – U Mnicha a po sjezdovce zpět do areálu VLL. Strážníci si tímto posílili fyzickou kondici a zároveň přispěli na dobrou věc.
Olomoucký kraj daroval městské policii vyřazenou sanitku

Olomoucký kraj daroval městské policii vyřazenou sanitku

16.04.2021
Městští strážníci dostali darem vyřazenou sanitku
Vzhledem k tomu, že nejbližší Protialkoholní záchytná stanice je v Olomouci, musí strážníci absolvovat převoz silně podnapilých osob do 120 km vzdáleného krajského města. Strážníci Městské policie Jeseník mohou od měsíce dubna převážet těžce podnapilé osoby na Protialkoholní záchytnou stanici v Olomouci v darovaném sanitním voze, který jim daroval Olomoucký kraj dne 26. 3. 2021 na základně Letecké záchranné služby v Olomouci. Jedná se o vyřazené sanitní vozidlo, které je k tomuto účelu určeno a tímto zvýší mimo jiné i pocit bezpečí při samotném převozu těchto osob.
Asistenti prevence kriminality 2020 - 2022- EVAULAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Asistenti prevence kriminality 2020 - 2022- EVAULAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

23.04.2020
Asistenti prevence kriminality působí ve městě Jeseníku od roku 2017, kdy na základě dotace získalo finanční podporu na činnost asistentů. Město Jeseník tehdy získalo podporu z Evropské unie na činnost 4 asistentů.
V roce 2020 k poslednímu únorovému dni tento projekt skončil a město podalo opět žádost o získání finanční podpory na činnost asistentů prevence kriminality. Tentokrát finanční podporu poskytuje Ministerstvo vnitra, město ale požádalo už jen dotaci na dva asistenty prevence kriminality. Dne 14. dubna MV schválilo dotaci na pokračující projekt Asistenti prevence kriminality 2020 -2022. Vzhledem k mimořádné situaci a vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu, MV projekt podpořilo, ale v současné době jen na rok 2020.
MĚSTSKÁ POLICIE RÁDA VYSLECHNE VÁŠ NÁZOR

MĚSTSKÁ POLICIE RÁDA VYSLECHNE VÁŠ NÁZOR

09.12.2019
Vážení občané, rádi bychom vám sdělili, že městská policie spoléhá i na Vás občany města Jeseníku. Strážníci při své činnosti mimo jiné dohlíží nad veřejným pořádkem ve městě, ale nemohou být vždy tam, kde se právě něco děje. Proto je městská policie ráda za vaše odhodlání oznámit, něčí protiprávní jednání. Můžete tuto skutečnost samozřejmě oznámit ANONYMNĚ na bezplatnou linku 156.
Městská policie vám předem děkuje za případné podněty či oznámení.
Modernizace kamerových bodů - z dotačního programu Olomouckého kraje

Modernizace kamerových bodů - z dotačního programu Olomouckého kraje

11.11.2019
Městská policie Jeseník v roce 2019 požádala Olomoucký kraj o finanční podporu pro modernizaci dvou kamerových bodů. Olomoucký kraj žádosti vyhověl a určitou finanční částkou přispěl k modernizaci kamerového systému, kdy i samotné MĚSTO JESENÍK - MĚSTSKÁ POLICIE tento projekt dofinancovalo 50 % z vlastních zdrojů. Jedná se o dva kamerové body (ulice Lipovská a autobusové nádraží), které doposud pracovaly v analogovém režimu. Součástí této dotace bylo i pořízení ovládacího zařízení celého kamerového systému s digitální předvolbou jednotlivých náhledů kamerových bodů ve městě. Modernizací těchto dvou kamerových bodů a společně s ovládacím zařízením městská policie dosáhla efektivního využití kvalitním záznamem a následným ovládáním. Příkladem efektivního využití je odhalení pachatele vloupání do prostor letního kina ve Smetanových sadech, kdy tímto kvalitním záznamem, bylo možno identifikovat pachatele.