Předchozí | Dalšístrana / 3 0-12 z 29 novinek

Poraněná sova

18.05.2021
Dne 18.05.2021 bylo na linku 156 oznámeno, že na ulici J. Hory je poraněná sova. Strážníci sovu předali pracovníkovi CHKO, který se o sovu dále postaral.

S autem až do prodejny...

13.05.2021
Dne 13.05.2021 v odpoledních hodinách přijali strážníci oznámení, že na ulici Bezručova v nákupním centru, došlo k dopravní nehodě. Hlídka strážníků se dostavila jako první, kde zjistila osobní motorové vozidlo, které vjelo do prodejny Pepco. Vzhledem k tomu, že při prvotním ohledání místa nehody, nedošlo ke zranění osob, strážníci pomáhali lidem bezpečně opustit prodejnu a zajistili páskou místo dopravní nehody, které si následně převzali složky IZS.
Strážníci netradičně odchytávali bobra

Strážníci netradičně odchytávali bobra

13.05.2021
Dne 13.05.2021 v ranních hodinách telefonicky oznámil občan, že u Smetanových sadů se potuluje zřejmě zmatený bobr. Hlídka zjistila výskyt tohoto hlodavce u vjezdu do Smetanových sadů, kde se tento pokoušel dostat na nedaleké autobusové nádraží. Jelikož si zřejmě rozmyslel cestovat místní autobusovou linkou, pokračoval zpět do Smetanových sadů. Bobrovi se do řeky moc nechtělo, proto za pomocí přivolaného pracovníka CHKO Jeseník, společně tohoto tvora odchytili do zapůjčené klece, kterou lovcům zapůjčil místní občan.

Strážníci pomohli zraněné ženě

21.04.2021
Dne 21.04.2021 strážníci přijali telefonické oznámení, že na ulici Klicperova leží nějaká osoba u vchodu do panelákového domu. Strážníci zjistili totožnost zraněné osoby. Zraněná žena odmítla lékařské ošetření, proto zajistila přítomnost dcery, která si vzala maminku do své péče.

Žako se vrátil domů

20.04.2021
Dne 20.04.2021 na linku 156 bylo telefonicky oznámen nález papouška Žako. Na FB portálu strážníci zjistili majitele, který byl kontaktován a papouška si vyzvedl od nálezce

Propil se až na záchytnou stanici

19.04.2021
Dne 19.4. ve večerních hodinách za MFC Alkron strážníci nalezli na zemi ležící silně podnapilého muže, který pro svou opilost nemohl kontrolovat své chování a ohrožoval sebe nebo jiné osoby. Hlídka tohoto muže na základě doporučení lékaře, převezla do protialkoholní záchytné stanice do Olomouce.

Pomoc dezorientované ženě

10.04.2021
Dne 10.4.2021 ve večerních hodinách strážníci přijali oznámení, že na autobusovém nádraží se pohybuje zmatená starší žena. Strážníci zjistili totožnost a bydliště této osoby a vzhledem k tomu, že tato žena nebyla zraněna ani nepotřebovala lékařskou pomoc, strážníci ženu převezli do místa bydliště, kde si ji převzal její opatrovník.

Pes ohrožoval svou majitelku

09.04.2021
Dne 09.04. 2021 ve večerních hodinách na linku 156 oznámila vystrašená žena, že byla pokousána svým psem. Vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k dalšímu útoku rozzuřeného psa, strážníci psa odchytli a převezli do záchytných kotců. Strážníci nabídli ženě lékařské ošetření, ale toto odmítla. Agresivního psa si následně převzal manžel oznamovatelky.

Popíjeli v parku

25.02.2021
Dne 25. 2. 2021 v odpoledních hodinách strážníci prováděli kontrolu parku ve Smetanových sadech, kde zjistila skupinku osob požívající alkoholické nápoje v blízkosti dětského hřiště, kdy tomuto jednání bylo přítomno i nezletilé dítě. Šetřením bylo zjištěno, že jedna z osob, je matkou nezletilého dítěte. Vzhledem k tomu, že osoby odmítli toto jednání vyřešit se strážníky příkazem na místě pokutou, bude jejich jednání oznámeno příslušnému odboru při MěÚ Jeseník k dořešení. Taktéž jednání matky nezletilého dítěte bude oznámeno na oddělení sociálně – právní ochrany dětí na MěÚ Jeseník.

Zmizelá seniorka

09.02.2021
De 9. 2. 2021 od 03:30 hodin se strážníci zapojili do spolupátrání se složkami IZS po osobě vysokého věku, která odešla z místa bydliště a dosud se nevrátila. Po necelé hodině bylo pátrání odvoláno, seniorka byla nalezena bez zranění.

Odmítali si chránit dýchací cesty

06.02.2021
Dne 6.2.2021 přijali strážníci telefonické oznámení, že ve vlaku, právě jedoucího od Ramzové, jsou dva cestující, kteří si odmítají chránit dýchací cesty. Po příjezdu vlaku do zdejší stanice, zjistila dva muže, kteří si po vystoupení z vlaku si odmítali vhodným způsobem chránit své dýchací cesty. Na opětovné výzvy strážníků tito muži nereagovali, po zjištění jejich totožnosti, strážníci věc zadokumentovali a jejich protiprávní jednání oznámí Krajské hygienické stanici k projednání. Na výzvu strážníků oba muži místo opustili.

Strážníci poskytli první pomoc

03.02.2021
Dne 3. 2. 2021 v dopoledních hodinách při pochůzce po Masarykově náměstí, strážníci zahlédli jistou starší paní, která uklouzla na zledovatělém povrchu a upadla na zem, kde si přivodila krvácející poranění hlavy. Strážníci zraněné paní poskytli nezbytnou první pomoc a na místo přivolali záchrannou službu, která si seniorku převezla do místní nemocnice.
Předchozí | Dalšístrana / 3 0-12 z 29 novinek