Předchozí | Dalšístrana / 2 0-12 z 19 novinek

Odmítali si chránit dýchací cesty

11.03.2021
Dne 6.2.2021 přijali strážníci telefonické oznámení, že ve vlaku, právě jedoucího od Ramzové, jsou dva cestující, kteří si odmítají chránit dýchací cesty. Po příjezdu vlaku do zdejší stanice, zjistila dva muže, kteří si po vystoupení z vlaku si odmítali vhodným způsobem chránit své dýchací cesty. Na opětovné výzvy strážníků tito muži nereagovali, po zjištění jejich totožnosti, strážníci věc zadokumentovali a jejich protiprávní jednání oznámí Krajské hygienické stanici k projednání. Na výzvu strážníků oba muži místo opustili.

Strážníci poskytli první pomoc

11.03.2021
Dne 3. 2. 2021 v dopoledních hodinách při pochůzce po Masarykově náměstí, strážníci zahlédli jistou starší paní, která uklouzla na zledovatělém povrchu a upadla na zem, kde si přivodila krvácející poranění hlavy. Strážníci zraněné paní poskytli nezbytnou první pomoc a na místo přivolali záchrannou službu, která si seniorku převezla do místní nemocnice.

Vykrádali balkony

27.12.2019
Dne 27.12.2019 v nočních hodinách bylo na linku 156 oznámeno, že na ulici Mahenova dva mladíci lezou po balkonech bytového domu. Hlídka prověřila okolí, podezřelé mladíky zadržela až na ulici Dukelská, kde byli následně předány republikové policii, na základě podezření z krádeže, která se u těchto dvou mladíku prokázala.

Rodina měla starost o seniora

19.01.2020
Dne 19.1.2020 ve večerních hodinách telefonicky žádal o pomoc pán žijící mimo město Jeseník, o prověření bydliště jeho otce, který nereaguje na jeho volání a má obavu o jeho život. Hlídka na místě společně se sestrou oznamovatele prověřila, zda li senior nepotřebuje pomoc, neboť určitou dobu nereagoval na kontakt s jeho rodinou. Hlídka na základě podezření, že je ohrožen život a zdraví osoby, byt otevřela. V bytě byl nalezen senior, který jen tvrdě spal. O seniora se dále postarala jeho dcera.

Dopadení pachatele loupežného přepadení

11.01.2020
Dne 11.1.2020 po 23 hodině strážníci přijali telefonické oznámení, že na ulici V Oblouku dva muži bijí jinou osobu. Na místo byli ihned vysláni strážníci, kteří na místě zjistili, že tato osoba byla oloupena a zraněna, proto na místo byla přivolána lékařská pomoc a Policie ČR. Strážníci na základě svědeckého popisu pachatelů, tyto následně zjistili na ulici Lipovská, kde je zadrželi a předali kolegům z republikové policie.

Nález mobilního telefonu

27.11.2019
Dne 27.11.2019 byl strážníkům předán mobilní telefon, který byl nalezen v Jeseníku na ulici Bezručova. Majitel se může přihlásit na služebně MP.

Manželka postrádala manžela

18.11.2019
Dne 17.11.2019 v nočních hodinách se jistá žena obrátila na strážníky s žádostí o pomoc, při pátrání po svém manželovi. Sdělila, že večer odešel do práce, kdy se měl po chvíli vrátit, a ještě se nevrátil. Hlídka prověřila budovu zaměstnání manžela oznamovatelky. Jelikož se v patře svítilo, strážník musel vylézt po mříži, kde přes okno vzbudil spícího muže u počítače. Oznamovatelka si oddychla, že se manželovi nic nestalo.

Alkohol za volant nepatří

18.11.2019
Dne 17.11.2019 v nočních hodinách si hlídka povšimla částečně neosvětleného osobního motorového vozidla, jehož řidiče zastavila, aby jej upozornila na závadu stanoveného osvětlení. Při jednání s řidičem se hlídce nepozdával jeho stav, kdy z následné kontroly hladiny alkoholu v dechu, byl zjištěn pozitivní výsledek. Na místo byla přivolána Policie ČR - hlídka dopravní policie, která si věc převzala.
Daňkovi se zachtělo do školy

Daňkovi se zachtělo do školy

13.11.2019
Oznámení občana, že na ulici Erbenova je velký "jelen", tak znělo 2.11.2019 oznámení občana. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o daňka, který se pohyboval v okolí ZŠ Nábřežní. Vzhledem k závažnosti situace, kdy se tento lesní tvor začal pohybovat po pozemní komunikaci 1/44, byli požádáni o pomoc kolegové od HZS Jeseník. Daňka se podařilo společnými silami odchytit, tento byl předán hospodáři mysliveckého sdružení.

Zmatený muž v PLL

07.11.2019
Dne 7.11.2019 přijali strážníci oznámení, že v Priessnitzových lázních se pohybuje starší zmatený muž v papučích. Hlídka se vydala pátrat po tomto muži, po chvíli tohoto zmateného muže nalezla. Místní znalostí hlídka věděla o koho se jedná, proto tohoto muže předala rodině v místě jeho bydliště.

Opilý muž se dusil zvratky

12.11.2019
Dne 12.11.2019 na ulici Bezručova u autobusové zastávky si hlídka povšimla ležícího muže, kdy zjišťování jeho stavu zjistil, že zjevně opilý muž se dusí zvratky. Strážník tomuto muži poskytl první pomoc, uložil ho do stabilizované polohy a přivolal na místo záchrannou službu, která si muže převzala do své péče.

Opilí mladíci a kontejnery

20.09.2019
V pátek 20.9.2019 ve večerních hodinách si dva podnapilí mladíci na ulici Husova chtěli zaposilovat s kontejnery a popelnicemi, které převraceli. Hlídka oba mladíky dostihla, vyzvala je k navrácení kontejnerů na původní místo. Oba mladíci se budou za své jednání zpovídat u správního orgánu, dále budou muset uhradit způsobenou škodu.
Předchozí | Dalšístrana / 2 0-12 z 19 novinek