Novinky

Předchozí | Dalšístrana / 17 0-12 z 195 novinek

25.07.2023
Dne 25.07.2023 v odpoledních hodinách bylo na tísňovou linku 156 přijato telefonické oznámení ostrahy supermarketu Lidl, která oznámila, že tři neznámé osoby, zřejmě bez domova, odcizili před prodejnou nákupní vozík, do kterého naložili jednoho z nich a odjeli směrem do centra města. Po dotyčných vyjela pátrat hlídka MP Jeseník, která trojici mužů zastavila u kina Pohoda. Jednalo se o jim známé osoby, které hlídce MP Jeseník při podání vysvětlení tvrdili, že si nákupní vozík pouze zapůjčili, z důvodu převozu jejich kamaráda, který byl pod vlivem alkoholu, a oni ho pouze chtěli odvézt domů. Při projednávání věci s hlídkou MP Jeseník muž ve vozíku „zázračně“ ožil a odešel domů po svých. Pod dohledem hlídky MP Jeseník vrátili druzí dva výše uvedení vozík na místo k supermarketu Lidl, kde si jej převzal oznamovatel.

20.07.2023
Dne 20.07.2023 v brzkých ranních hodinách oznámil člen APK, že nad budovou MěÚ Karla Čapka rozdělaly v lese neznámé osoby oheň, kdy kouř zasahuje až do otevřených oken kanceláří budovy. Hlídka MP Jeseník zjistila, že se na místě události nachází dva muži, kteří uvedli, že pálí staré klestí v rámci úklidu pozemku, který údajně patří jejich kamarádovi. Hlídka MP Jeseník oba vyzvala k okamžitému uhašení ohně a řádně poučila je o zákazu rozdělávání ohně v lese. Za dohledu strážníků byl oheň uhašen.

19.07.2023
Dne 19.07.2023 v ranních hodinách bylo na tísňovou linku 156 přijato telefonické oznámení, kdy oznamovatel uvedl, při procházce v Priessnitzových léčebných lázních u LD Maryčka odchytl volně pobíhajícího psa. Hlídka MP Jeseník vyjela na místo, kde si odchyceného psa přebrala. Jednalo se asi o desetiletou fenku křížence. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu fenky kontaktovala hlídka MP Jeseník neziskovou organizaci „Jesenické Tlapky“, které byla následně fenka předána do péče s tím, že bude také potřebné veterinární vyšetření. V odpoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení z výše uvedené organizace, že po zveřejnění příspěvku o nálezu fenky na FB „Jesenické tlapky“ se ozval majitel, kterému bude fenka předána.

12.07.2023
Dne 12.07.2023 v nočních hodinách bylo na tísňovou linku 156 přijato telefonické oznámení, kdy oznamovatelka uvedla, že od mostu na ul. Lipovská v Jeseníku slyší volání o pomoc. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP Jeseník, kde čtyři kolemjdoucí pomáhali osobě, která spadla do řeky. Jelikož se jednalo o muže bez domova, byl operátorkou telefonicky kontaktován Azylový dům Boétheia, kde bylo domluveno, že nachystají dotyčnému suché oblečení, které hlídka MP Jeseník vyzvedne. Muž při podání vysvětlení uvedl, že do řeky spadl sám, dle jeho sdělení mu uklouzly nohy, když se díval, jak stoupá voda po přívalových deštích. Muž byl nezraněn a nabízené lékařské ošetření odmítl. Strážníci MP Jeseník vyčkali na místě po dobu, než se muž převlékl do suchého oblečení a poté odjeli z místa události k další činnosti.

12.07.2023
Dne 12.07.2023 v dopoledních hodinách bylo na tísňovou linku 156 přijato telefonické oznámení zaměstnankyně restaurace Naše BISTRO v Jeseníku, která uvedla, že jejich zákaznice již dva dny neotvírá dveře svého bytu a nepřebírá si objednaná menu. Oznamovatelka požádala Městskou policii Jeseník o prověření, zda je dotyčná v pořádku. Na místě oznámení nikdo na cca 10 ti minutové klepání na dveře, zvonění na zvonek a volání nereagoval. Strážníci MP Jeseník vyslechli sousedy, kteří pří podání vysvětlení uvedli, že paní neviděli nejméně dva dny. Z uvedených důvodů pojala hlídka MP Jeseník podezření, že by se v bytě mohla nacházet zemřelá, proto byla na místo přivolána PČR, která si událost převzala. Prostřednictvím MKDS zaznamenala městská policie, že příslušníci HZS nakládali na místě oznámení živou pacientku do vozidla RZS.

25.06.2023
Dne 25.06.2023 v ranních hodinách bylo na tísňovou linku 156 přijato oznámení obyvatele panelového domu na ul. Dukelská, že na domovní zvonek oznamovatele zvoní cizí osoba, na což oznamovatel nereagoval, ale někdo z nájemníků osobu vpustil do vnitřních prostor domu. Na místo oznámení byla vyslána hlídka MP Jeseník, kde zjistila pod schody za výtahovou šachtou spícího muže. Hlídka MP Jeseník jim známého, problematického muže vzbudila, ten poté za dohledu hlídky místo opustil.

20.06.2023
Dne 20. 06. 2023 ve večerních hodinách bylo na tísňovou linku 156 přijato oznámení, že na ul. Žižkova uvízla ve vozidle kočka, která se nemůže dostat ven a oznamovatel má obavu, aby zvíře neuhynulo. Na místě vyslaná hlídka MP Jeseník zjistila, že kočka se nachází v motorovém prostoru vozidla. Za asistence nezúčastněné osoby hlídka MP Jeseník otevřela kapotu motoru a kočku vypustila ven.

15.06.2023
Dne 15.06.2023 ve večerních hodinách bylo na tísňovou linku 156 přijato oznámení, kdy oznamovatel uvedl, že na ulici Dukelská stojí osobní auto, ze kterého slyší mňoukat uvízlou kočku. Na místě hlídka MP Jeseník zjistila, že zvíře uvízlo v motoru auta a nemůže se dostat ven. Hlídka kontaktovala majitele vozu, který se na místo dostavil a auto zpřístupnil. Poté byla kočka vytažena a na doporučení neziskové organizace "Jesenické tlapky", předána k dočasnému azylu.

14.06.2023
Dne 14.06.2023 krátce po dvanácté hodině bylo na tísňovou linku 156 přijato oznámení, že na ul. Dukelská se na komunikaci pohybuje podnapilý muž, který zastavuje projíždějící vozidla. Na místo byla vyslána hlídka MP, která na místě ztotožnila silně podnapilého muže cizí státní příslušnosti, Muž uvedl, že ve městě Jeseníku pracuje. Nabízené lékařské ošetření nebo jinou pomoc odmítnul. Hlídka jmenovaného poučila a doporučila mu, aby místo opustil. Asi po půl hodině přijala operátorka MP Jeseník telefonické oznámení na linku 156, že pod okny urologické ambulance jesenické polikliniky leží zřejmě opilý muž. Prostřednictvím MKDS bylo operátorkou zjištěno, že se jedná o tutéž osobu, kterou již řešila. Hlídka MP telefonicky kontaktovala firmu, kterou muž uvedl jako zaměstnavatele. Jednatel firmy muže vyzvedl a z místa poté odvezl.

12.06.2023
Dne 12.06.2023 v nočních hodinách přijal operátor MP Jeseník na tísňové lince 156 oznámení na autobusovém nádraží za čekárnou se nachází opilý, bosý muž, který neustále padá na zem. Na místo vyjela hlídka MP Jeseník, kde zjistila osobu v podnapilém stavu, která byla nebezpečná sobě i okolí. Na výzvu hlídky dle ustanovení §21, odst. 1, č. 361/2000 Sb. se muž podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem 2,36 ‰ alkoholu v dechu. Dotyčný muž vůbec netušil, že se nachází v městě Jeseníku, ani jak se do města dostal a kde má své osobní věci. Hlídka MP Jeseník přivolala na místo, kdy lékařka RZS písemně schválila převoz podnapilého muže do PZS(protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice) v Olomouci. Operátorem Městské policie Jeseník byly telefonicky o věci informovány PZS Olomouc a současně OO PČR Jeseník. Poté byl hlídkou MP Jeseník zahájen převoz intoxikované osoby do PZS Olomouc.

08.06.2023
Dne 08.06.2023 v ranních hodinách byla v Jeseníku, ul. Na Mýtince v rámci technické pomoci přivolána hlídka MP Jeseník. Na místo neprodleně vyjela za použití VRZ (majáky a siréna na vozidle) hlídka MP Jeseník, kde v potoce ležel muž bez známek života. Na místě události se již nacházel HZS a krátce na to se dostavila RZS. Vzhledem k tomu, že muž již nejevil známky života, celou věc si převzala PČR k dalším úkonům.

08.06.2023
Dne 08.06.2023 v ranních hodinách byla do Priessnitzových léčebných lázní v rámci technické pomoci přivolána hlídka MP Jeseník. Na místo neprodleně vyjela hlídka, kde na ul. Priessnitzova, před hlavním vchodem Sanatoria Priessnitz- byla společně za asistence pracovníků HZS sboru zahájena resuscitace pacienta. Po příjezdu RZS a příletu helikoptéry si věc přebrali pracovníci RZS.
Předchozí | Dalšístrana / 17 0-12 z 195 novinek