Novinky

Předchozí | Dalšístrana / 13 0-12 z 152 novinek

28.02.2023
Dne 28. 02. 2023 ve večerních hodinách při kontrole autobusového nádraží zahlédli strážníci MP Jeseník zdravotníky RZS, kteří ošetřovali muže ležícího před budovou čekárny autobusového nádraží. Hlídka zjistila totožnost muže, který si rozbitou skleněnou láhvi pokusil podřezat žíly. Dle jeho přítelkyně, která se nacházela na místě zásahu, se muž vrátil z léčebny v Bohnicích a trpí psychickými problémy. Hlídka MP Jeseník pro potřeby policie zajistila na místě totožnosti svědků. Dle informací hlídky PČR má muž žloutenku typu C a při orientační dechové zkoušce na alkohol mu bylo naměřeno 2,7 ‰ alkoholu v dechu. Muže převezla RZS do nemocnice AGEL v Jeseníku.
Dne 28. 02. 2023 v nočních hodinách přijal na tísňové lince 156 dozorčí MP Jeseník telefonické oznámení dvou mladíků, že na ul. Lipovská nalezli na zemi ležícího muže, který se dusí. Jeden z mladíků uvedl, že muže posadili a telefonicky přivolali RZS, která zatím nepřijela a oni nevědí, co dál dělat. Z toho důvodu volali tísňovou linku 156 MP Jeseník. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka MP Jeseník, která zjistila, že se jedná o muže z případu na autobusovém nádraží, kterého po ošetření propustili z nemocnice. Poté se na místo dostavila RZS, která opětovně převezla muže do nemocnice.

27.02.2023

Dne 27. 03. 2023 v odpoledních hodinách přijal operátor MP Jeseník SMS - Technická pomoc, Jeseník, Dětřichov, kdy na ul. Za Pilou došlo k dopravní nehodě v souvislosti s uvolněním části vozovky. Na místo vyslaná hlídka MP Jeseník zjistila, že skupinka turistů nemůže po zledovatělém povrchu vozovky sjet k hlavní silnici. Po nasazení zimních řetězů a za asistence HZS a MP Jeseník se podařilo dopravit motorová vozidla na sjízdnou vozovku. Po celou dobu odstraňování nehody usměrňovala hlídka MP Jeseník na místě dopravu

23.02.2023
Dne 23. 02. 2023 v odpoledních hodinách bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení občanky nacházející se s kamarádkou ve Smetanových sadech, která uvedla, že je již delší dobu obtěžuje v parku neznámý muž. V době oznámení se muž vydal směrem k tenisovým kurtům, kde jej již monitorovala operátorka MKDS. Hlídka MPJ společně s APK (asistenti prevence kriminality) vyjela na místo za pomocí VRZ. Zjistila zde popisu odpovídajícího muže, kterému byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 2.78 ‰.
Muž byl hlídkou řádně poučen a z parku vykázán.

23.02.2023
Dne 23. 02. 2023 krátce po půlnoci bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení občanky žijící ve společné domácnosti s devadesáti osmiletou matkou, která upadla a nemůže vstát. Oznamovatelka sdělila, že nejdříve volala linku 155, kde uvedla, že matka je bez zranění, při vědomí a tudíž, že nevyžaduje lékařské ošetření ani převoz do nemocnice, ale pouze potřebuje pomoci matku postavit. Dále uvedla, že obě ženy jsou Covid-19 pozitivní. Operátorka linky 155 oznamovatelce sdělila, že pokud není potřeba lékařské ošetření, aby kontaktovala linku 156. Operátorka MP Jeseník obratem ověřila pravdivost oznámení na lince 155 s dotazem na současné opatření vůči nákaze Covid-19. Operátorka linky 155 uvedla, že v současné době již není zapotřebí k výjezdu k lidem pozitivním na Covid-19 používat ochranné obleky a postačí pouze respirátor a rukavice. Po příjezdu na místo hlídka MP Jeseník starší ženu zvedla a usadila. Hlídka zjistila, že žena má pouze rozbité koleno, které jí muže její dcera ošetří sama. Během celého úkonu byly strážníky použity rukavice vč. respirátorů. Následně hlídka místo opustila.

22.02.2023
Dne 22.02.2023 ve večerních hodinách byl operátorkou MKDS zjištěn podnapilý muž, který fyzicky napadl kolemjdoucího jiného muže. Na místo byla neprodleně přivolána hlídka MP Jeseník. Podnapilý muž nerespektoval opakované výzvy strážníků, byl vulgární a neustále vykazoval agresivní chování vůči strážníkům i kolemjdoucím občanům. Z těchto důvodů byla přes linku 158 operátorkou přivolána k asistenci hlídka OO PČR. Muž byl hlídkou MP Jeseník zadržen na Zámeckém nám. před barem Yesenka, kam následně přijela také hlídka OO PČR. Jelikož se muž i nadále neovládal a atakoval, byl převezen hlídkou PČR na obvodní oddělení Jeseník.

21.02.2023
Dne 21. 02. 2023 v dopoledních hodinách bylo na tísňovou linku 156 MP Jeseník přijato telefonické oznámení zaměstnankyně prodejny Albert na ul. Dukelská o záchytu osoby při krádeži. Na místo vyslaná hlídka zjistila nezletilou dívku, která se pokusila odcizit zboží v hodnotě cca 70,- Kč.
Strážníci po poučení řešili protiprávní jednání příkazem na místě pokutou 500,-Kč. Jelikož se jednalo o nezletilou osobu, byla věc předána k řešení na OSPOD.

17.02.2023
Dne 17. 02. 2023 v odpoledních hodinách požádalo operační středisko PČR Olomouc o asistenci MP Jeseník u nastalé události na ul. Šumperská v Jeseníku, kde byl nalezen mrtvý muž.
Hlídka MP Jeseník neprodleně vyjela na místo oznámení, kde strážníci po celou dobu usměrňovali provoz na ul. Šumperská v Jeseníku.
Strážníci poté poskytli asistenci při nakládání zemřelého muže do vozu. Z důvodu úmrtí si celou věc převzala PČR. Pod dobu celé akce použila hlídka MP Jeseník při státní na veřejné komunikace VRZ (majáky na služebním vozidle).

07.02.2023
Dne 07. 02. 2023 v odpoledních hodinách bylo na tísňovou linku 156 MP Jeseník přijato telefonické oznámení občana žijícího na Masarykově nám. nad Komerční bankou, že v předešlou noc ve společných prostorech na chodbě domu přenocovala žena bez domova, která tam zanechala tašku s věcmi. Oznamovatel uvedl, že písemně přes elektronickou poštu informoval OO PČR s tím, že doposud nedostal žádnou odpověď. Oznamovatel se proto obrátil na MP Jeseník s dotazem, jak má postupovat, pokud se žena vrátí pro své věci nebo zde bude chtít opět přenocovat. Operátorkou bylo oznamovateli sděleno, že v případě, že se žena znovu objeví, nechť neprodleně kontaktuje linku 156 tak, aby mohli strážníci ihned vyřešit věc na místě. V případě že se žena neobjeví, může nalezené věci odevzdat na služebnu MP Jeseník. Dne 08. 02. 2023 v ranních hodinách odevzdal oznamovatel nalezené (značně zapáchající) věci na služebnu MP Jeseník.
Tyto si dne 09. 02. 2023 v ranních hodinách vyzvedla majitelka.

06.02.2023
Dne 06. 02. 2023 v dopoledních hodinách bylo na tísňovou linku 156 MP Jeseník přijato telefonické oznámení zaměstnankyně prodejny Penny Market na ul. Sadova o záchytu osoby při krádeži. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP Jeseník, která zde zjistila muže, jež odcizil zboží v hodnotě cca 220,- Kč. Jelikož výše uvedený muž byl hluchoněmý, nebyla možná další komunikace. Celý případ tak byl předán příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

03.02.2023
Dne 03. 02. 2023 ve večerních hodinách bylo na tísňovou linku 156 MP Jeseník přijato telefonické oznámení, že v prostorách čekárny autobusového nádraží se vyskytují dvě mladistvé dívky, které jsou nejspíše pod vlivem alkoholu a vykazují hlučné a vulgární chování. Na místo oznámení byla vyslána hlídka MP Jeseník, která na místě zjistila oznamovatelku události. Ta hlídce sdělila, že mladistvé dívky se velmi neslušné vyjadřovaly a poté, co je oznamovatelka upozornila, ji obě dívky před její malou dcerou sprostě nadávaly. Dívky se při příjezdu hlídky již nacházely na nástupišti autobusového nádraží. Hlídka zjistila totožnost nezletilých dívek, které tvrdily, že se ničeho nedopustily. Strážníci obě dívky poučili o pravidlech slušného chování s důrazným upozorněním, že v případě opakování takového jednání budou strážníci o celé věci informovat rodiče.

02.02.2023
Dne 02. 02. 2023 v odpoledních hodinách bylo na tísňovou linku 156 MP Jeseník přijato telefonické oznámení zaměstnankyně Informačního centra Jeseník, že v podkroví budovy IC spí na zemi neznámý muž, zřejmě bez domova. Na místo oznámení se dostavila hlídka MPJ, která zjistila známého muže bez domova. Toho následně probudila a po řádném poučení z budovy IC Jeseník vykázala.

29.01.2023
Dne 29.01.2023 v odpoledních hodinách bylo na tísňovou linku 156 přijato telefonické oznámení pracovníka ostrahy OC Billa na ul. Bezručova, že před prodejnou zaparkovalo auto, ve kterém se nachází dva zřejmě podnapilí muži. Na místo oznámení se neprodleně dostavila hlídka MP Jeseník. O celé události byl současně vyrozuměn dozorčí OO PČR Jeseník. Po příjezdu na místo zjistila hlídka MP Jeseník zaparkované vozidlo tmavě červené barvy tovární značky Renault. V zaparkovaném vozidle bez nastartovaného motoru s vypnutými světly se nacházeli dva neznámí muži a konzumovali jídlo. Hlídka se přesunula pod vrchní parkoviště OC Billa směrem k ul. Bezručova. Uvedené vozidlo se po chvíli rozjelo se zapnutými světly směrem k ul. Bezručova, kde bylo hlídkou MP Jeseník zastaveno předepsaným způsobem. Z vozidla vystoupil neznámý řidič, který byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti dle § 12 odst. odst.2 písm. a)c) zák. č. 553/1991Sb.o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.
Tento hlídce sdělil, že u sebe nemá žádné doklady totožnosti a pouze ústně uvedl své jméno, datum narození adresu trvalého bydliště. Na místo události se dostavila hlídka OO PČR Jeseník, která za asistence hlídky MP Jeseník provedla první orientační dechovou zkoušku přítomnosti alkoholu v dechu pozitivním výsledkem 1,5 promile alkoholu v dechu. Celou věc si na místě převzala hlídka PČR Jeseník.
Předchozí | Dalšístrana / 13 0-12 z 152 novinek