Novinky

Předchozí | Dalšístrana / 11 0-12 z 123 novinek

15.10.2022
Dne 15.10.2022 v odpoledních hodinách oznámila pracovnice prodejny Kaufland na linku 156, že v prodejně se pohybuje jim známý muž, který vykazuje agresivní chování. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP Jeseník, která byla na místě před prodejnou Kaufland kontaktována pracovníkem ostrahy, který se držel za obličej s tím, že byl napaden. Tento byl hlídkou MP Jeseník požádán o prokázání totožnosti a požádán o podání vysvětlení.
Muž hlídce MP Jeseník uvedl, že se po prodejně pohyboval jistý agresivní muž, kterého upozornil na jeho protiprávní chování a nevhodné jednání, kdy tento jej napadl třemi ranami do obličeje a kopnutím do nohy a poté z prodejny utekl. Hlídka ihned začala po podezřelém muži pátrat, ale bezvýsledně. Poté se strážníci vrátili do prodejny, kde dále kontaktovali pracovníka ostrahy, který si stěžoval na bolest obličeje a hlavy. Hlídka zraněnému muži nabídla odvoz do jesenické nemocnice k ošetření. Muž uvedl, že, nejprve vyrozumí svého nadřízeného a poté půjde do nemocnice na ošetření. Dále uvedl, že z nemocnice po ošetření půjde podat trestní oznámení na OO PČR Jeseník. Hlídka MP Jeseník dále ztotožnila svědky incidentu, kteří byli namístě zjištěni.
Vzhledem k tomu, že podezřelá osoba vyhrožovala muži z ostrahy zabitím, byla kontaktována PČR, která vyzvala postiženého pracovníka ostrahy nechť se po ošetření dostaví i s lékařskou zprávou na OO PČR Jeseník k podání vysvětlení.

09.10.2022
Dne 09.10.2022 kolem poledne bylo na tísňovou linku MP Jeseník přijato telefonické oznámení zaměstnance ostrahy supermarketu Penny na ulici Sadová o záchytu osoby při krádeži zboží. Na místo vyslána hlídka zjistila muže, který odmítl uhradit pokutu na místě. Celá věc byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

08.10.2022
Dne 08.10.2022 v ranních hodinách přijal na tísňové lince 156 operátor MP Jeseník telefonické oznámení obyvatelky Štefánikové ulice, že po ul. Dittersdorfova se pohybuje dvojice opilých mladíků, kteří demolují odpadkové koše, popelnice a kontejnery na separovaný odpad. Oznamovatelka po dotazu na popis mladíků a směr, kterým se pohybují, muže popsala a uvedla, že se pohybují kolem Vodní tvrze, kde poškodili turistickou orientační značku, směrem do centra města. Operátorem MKDS byl zaznamenán pohyb u Vodní tvrze na Zámeckém nám., kdy po chvíli bylo kamerou na ul. Kostelní zjištěno, že si mladíci odpovídající popisu otevřeli okno v přízemí domu na ul. Kostelní, kterým vlezli dovnitř bytu. Na místo vyslaná hlídka MP Jeseník zjistila, že oba mladíci jsou ubytováni u své známé na uvedené adrese. Oba byli hlídkou vyzváni, aby vyšli ven z domu a prokázali totožnost, což učinili. Následně se hlídce omluvili a popelnice, koše i kontejnery srovnali s tím, že značku ráno opraví. Strážníci upozornili mladíky, že pokud bude značka opravena, bude se věc řešit jako přestupek domluvou, pokud ne, celá věc bude předána Odboru přestupků. Dalším šetřením se zjistilo, že k opravě nedošlo a celá věc byla předána příslušnému správnímu orgánu.

30.09.2022
Dne 30.09.2022 v odpoledních hodinách bylo telefonicky na tísňovou linku 156 přijato oznámení obsluhy čerpací stanice MOL, že v prostorách čerpací stanici se pohybuje žena, která obtěžuje zákazníky žebráním a obsluha má obavu z případné krádeže. Hlídka městské policie se dostavila na místo, kde ztotožnila osobu, kterou následně z prostor čerpací stanice vykázala.

20.09.2022
Dne 20.09.2022 v odpoledních hodinách přijal na tísňové lince 156 dozorčí Městské policie Jeseník žádost o příjezd hlídky na gynekologicko-porodnické oddělení Jesenické nemocnice Agel. Oznamovatelka uvedla, že před oddělením leží muž vypadající jako bezdomovec a nechce místo opustit. Na místo vyslaná hlídka městské policie zjistila, že se jedná o osobu bez domova, která byla hlídkou řádně poučena a z areálu nemocnice vykázána.

17.09.2022
Dne 17.09.2022 krátce po půlnoci přijal dozorčí Městské policie Jeseník na tísňové lince 156 telefonické oznámení servírky Style baru Yesenka v Jeseníku, že neznámý mladík proskočil vchodovými prosklenými dveřmi do baru a nyní celý od krve sedí v baru. Na dotaz dozorčího, zda zaměstnankyně volala na linku 155 RZS dotyčná uvedla, že ano a zároveň, že také volala na linku 158 PČR. Jelikož zatím nikdo nepřijel, rozhodla se přivolat hlídku městské policie. Hlídka si vyžádala asistenci policie ČR z důvodu zranění a způsobení škody na majetku. Při příjezdu na místo hlídka městské police zjistila, že RZS i PČR jsou již na místě a věc řeší ve své kompetenci. Jednalo se o mladého muže, který později v nemocnici nadýchal 1,12 ‰ alkoholu. Hlídka odjela z místa k další činnosti.

16.09.2022
Dne 16.09.2022 v odpoledních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení zaměstnance supermarketu Lidl, který nahlásil krádež zboží na prodejně. Přivolaná hlídka městské policie na místě ztotožnila oznamovatele a muže, který na prodejně odcizil láhev alkoholu. Muž byl strážníky řádně poučen o svém přestupku a vyřešen pokutou, se kterou souhlasil a na místě v hotovosti uhradil.

16.09.2022
Dne 16.09.2022 v ranních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení obyvatelky Zeyerovy ulice, která po probuzení zaslechla vycházet cizí osobu ze sklepa jejích domu. Oznamovatelka dále uvedla, že na místě společně se svědkem zadrželi cizího muže a vyčkávají na příjezd hlídky městské policie. Přivolaná hlídka na místě ztotožnila zadrženou osobu i svědka události. Zadržený muž hlídce oznámil, že je od včerejšího dne bez domova a v daném domě hledal útočiště, kde následně přenocoval. Dále muž uvedl, že má zažádáno o ambulantní léčbu v léčebně v Bíle Vodě. Při ohledání prostoru bytového domu společně se svědkem a oznamovatelkou události nebylo zjištěno žádné poškození nebo odcizení věcí z chodby či ze sklepních prostor. Muž se nájemníkům i hlídce omluvil, uklidil své okolí od znečištění, a poté co byl řádně poučen, byl z místa hlídkou vykázán.

01.09.2022
Dne 01.09.2022 ve večerních hodinách zjistila operátorka MKDS na kamerovém systému muže pohybujícího se v prostorách pasáže Slovan, muž byl svlečený do půl těla a celkově jeho chování nasvědčovalo, že je pod vlivem alkoholu či psychotropních látek. Muž manipuloval s bankomatem umístěným v přízemí pasáže a následně se snažil dostat do realitní kanceláře Sting, kterou urychleně uzamkly přítomné zaměstnankyně. Přivolaná hlídka městské policie muže vyvedla z pasáže Slovan, kde jej řádně poučila. Muž poté místo samovolně opustil.
K výše uvedenému muži byla hlídka vyslána během večera ještě dvakrát, a to když dotyčný usnul na zemi v prostorách autobusového nádraží a posléze na Masarykově náměstí na chodníku před prodejnou Autocont Jeseník. Hlídka opilého muže doprovodila do místa bydliště, kde si ho následně převzala jeho matka.

25.08.2022
Dne 25. 08. 2022 byli strážníci městské policie přivoláni do jednoho ze supermarketu, kde byla přistižena osoba při krádeži. Strážníci na místě zjistili, že zákazník si podvodem přisvojil větší obsah zboží, než který ve skutečnosti uhradil. Za toto podvodné jednání uhradil strážníkům na místě peněžitou pokutu.

22.08.2022
Dne 22. 08. 2022 ve večerních hodinách přijali strážníci žádost o pomoc jisté ženy, která se nacházela na autobusové zastávce na ulici Rejvízská. Žena uvedla, že je mobilní pouze s pomocí invalidního vozíku, na kterém se ji vybila baterie a nemůže se tak dostat do hotelu Stará pošta, kde byla ubytována. Strážníci se dostavili na místo, paní převezli do místa jejího současného pobytu a společně s personálem hotelu ji pomohli přemístit se do jejího pokoje.

21.08.2022
Dne 21. 08. 2022 v ranních hodinách oznámila pracovnice Jesenické nemocnice městské polici, že u vstupu do vestibulu nemocnice se pohybuje podnapilý člověk, který se chová hlučně, až agresivně. Strážníci na místě zjistili, že dotyčný byl ošetřen na chirurgické ambulanci jesenické nemocnice, kde byl přivezen z Černé Vody po zranění na místní zábavě. Po propuštění s ordinace se dožadoval odvozu domů. Strážníci muži nabídli pomoc ve formě přivolání taxislužby nebo někoho z rodiny či známých, ale toto muž odmítl. Vzhledem k tomu, že muž již nepotřeboval další lékařskou péči, po důrazné domluvě strážníků z místa odešel.
Předchozí | Dalšístrana / 11 0-12 z 123 novinek