Novinky

Předchozí | Dalšístrana / 19 0-12 z 226 novinek

26.01.2024
Dne 26.01.2024 v krátce po poledni zjistila hlídka MP Jeseník v rámci kontrolní činnosti u kontejnerů u za supermarketem Albert pohozené použité injekční stříkačky. Hlídkou byly stříkačky bezpečně uloženy do boxu na kontaminovaný odpad.

25.01.2024
Dne 25.01.2024 v ranních hodinách přijala operátorka MP Jeseník na linku 156 telefonické oznámení ostrahy OC Kaufland, která uvedla, že mají na provozovně záchyt neplatícího zákazníka. Oznamovatel dále uvedl, že se jedná o neagresivní osobu a žádá o příjezd hlídky MP Jeseník. Strážníci MP Jeseník na místě zjistili, že se jedná o osobu, která odcizila zboží v celkové hodnotě 527,02 Kč. Oznamovatel dále k věci uvedl, že dotyčná odcizené zboží vložila to své tašky a takto prošla prostorem pokladen bez řádného zaplacení. Po poučení strážníkem a následném podání vysvětlení se dotyčná ke krádeži přiznala, za což byla následně strážníkem vyřešena pokutou příkazem na místě. Dotyčná poté uhradila pokutu na místě v hotovosti a následně veškeré odcizené zboží zakoupila.

23.01.2024
Dne 23.1.2024 v ranních hodinách přijal operátorka MP Jeseník telefonické oznámení občana žijícího na ulici Na Úbočí č.p. 1296. který uvedl, že našel na zahradě polomrtvou lišku a na veterinární stanici mu byla odmítnuta pomoc. Z toho důvodu se obrátil na Městskou Policie Jeseník. Hlídka MP Jeseník na místě po vyhodnocení situace, z důvodu podezření na vzteklinu, přivolala myslivce, který lišku usmrtil a převezl na veterinární správu k vyšetření. Pro udržení lišky na místě použili strážníci služební vodítko na psy, které bylo následně z důvodu bezpečnosti vhozeno do pytle společně s mrtvým zvířetem. Následně bylo strážníkem zakoupeno vodítko nové, které bylo uloženo ve služebním vozidle MP Jeseník. Dne 29.01.2024 oznámil telefonicky výše uvedený myslivec, že výsledky testu na vzteklinu byly u lišky negativní.

15.01.2024
Dne 15.01.2024 v nočních hodinách zjistila hlídka MP Jeseník v rámci kontrolní činnosti osoby bez domova, které na veřejném WC na parkovišti za Yesenkou při zapnutém topení chtěli na místě přenocovat. Hlídkou byli řádně poučeni a vyzváni k opuštění místa, což za dohledu hlídky učinili. Topení bylo následně vypnuto.

15.01.2024
Dne 15.01.2024 v odpoledních hodinách bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení zaměstnankyně Jesenické nemocnice, která uvedla, že v prostorách u interní ambulance se pohybuje muž v podnapilém stavu. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP Jeseník, kde při kontrole budovy zjistila jim známého muže bez domova, spícího v budově v průchodu mezi výtahy. Dotyčný byl hlídkou vzbuzen, poučen o svém chování a důrazně vyzván k opuštění prostor budovy nemocnice, což za dohledu hlídky učinil.

11.01.2024
Dne 11.01.2024 v odpoledních hodinách se na. služebnu MP Jeseník dostavila občanka, která nahlásila, že do Kavárničky na Masarykově náměstí přišel mladý muž, zřejmě pod vlivem alkoholu a návykových látek. Žena dále uvedla, že obsluha kavárny, potřebuje kavárnu zavřít a zmiňovaný muž nechce z místa odejít, kdy obsluha se dotyčného bojí. Žena uvedla, že muž není agresivní, v kavárně si nic neobjednává, ale pouze pořád chodí na WC. Hlídka MP Jeseník se dostavila na místo, kde zjistila muže, který byl zřejmě pod vlivem omamných látek. Hlídkou by muž dotázán, zda je zraněn či nepotřebuje lékařské ošetření, což dotyčný odmítl. Hlídkou byl poté poučen o svém chování a byl požádán o opuštění místa, což za dohledu hlídky, nezraněn a bez škody na majetku učinil.

29.12.2023
Dne 29.12.2023 v ranních hodinách bylo na tísňovou 156 přijato telefonické oznámení s žádosti zaměstnankyně Centra sociálních služeb Jeseník, která uvedla, že v budově upadla klientka a pečovatelky ji nedokáží zvednout. Hlídka MP Jeseník vyjela na místo, kde na hlídku, po předchozí domluvě, čekala u hlavního vchodu oznamovatelka. Ta hlídku dovedla na místo události v patře, kde strážníci pomohli pečovatelkám zvednout klientku ze země a položit ji na postel. Dále již nebyla hlídka na místě potřeba, proto z místa odjíždí.

28.12.2023
Dne 28.12.2023 v odpoledních hodinách bylo na tísňovou 156 přijato telefonické oznámení, kdy oznamovatel uvedl, že v parku u Penny Marketu vedle kina Pohoda v Jeseníku se nachází opilý muž, který údajně nemá kam jít, a zda by jej nemohla hlídka MP Jeseník někam převést. Oznamovateli bylo sděleno, že MP Jeseník nikoho nikam nepřeváží. Z hlasu a mluvy oznamovatele bylo zřejmé, že je také pod vlivem alkoholu. Na dotaz operátorky, zda je oznámený muž zraněný, oznamovatel uvedl, že ano, a že si sundal obvaz, kterým měl obvázanou hlavu a je mu evidentně zle. Dále uvedl, že na hlídku se zraněným mužem vyčká. Na místo vyjela hlídka MP Jeseník, kde u oznámeného muže provedla orientační dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem 2,37 ‰ alkoholu v dechu. Muž hlídce sdělil, že je mu špatně, a že chce přivolat RZS. Hlídka MP Jeseník přivolala na místo RZS, kdy lékař uvedl, že muže řeší již po třetí za tři dny, a že mu byla provedena vyšetření vč. CT hlavy, kdy dle výsledků je vše v pořádku. Operátorka kontaktovala vrátného z azylového domu na ul. Otakara Březiny s tím, zda přijme uvedeného muže s 2,37 ‰ alkoholu v dechu. Vrátný operátorce sdělil, že dotyčného muže nepřijme, jelikož už třetí den chodí v takovém stavu do azylového domu. O této skutečnosti byla informována hlídka MP Jeseník. Lékař na místě hlídce sdělil, že u muže není potřebná hospitalizace, jelikož jeho nevolnost je způsobena alkoholem, a že až vystřízliví, udělá se mu lépe. Hlídka poté pomocí analyzátoru dechu provedla další test na přítomnost alkoholu, kdy bylo zjištěno, že hodnota klesá. Muž hlídce sdělil, že na místě vystřízliví a poté se odebere do azylového domu. Operátorku byl muž pomocí kamer MKDS sledován až do doby, kdy odešle mimo záběr kamery.

19.12.2023
Dne 19.12.2023 v odpoledních hodinách bylo na tísňovou 156 přijato telefonické oznámení, kdy oznamovatelka uvedla, že na novém rybníčku na ul. J. Ježka běhají po ledu „nějaké“ děti. Na místo určení byla neprodleně vyslána hlídka MP Jeseník, která na rybníčku zjistila tři chlapce ve věku cca deseti let, kteří se pohybovali po ledu. Tito byli hlídkou MP Jeseník poučeni, včetně možných následků v případě prolomení ledu a jejich pádu do studené vody. O celé skutečnosti byli telefonicky informováni zákonní zástupci chlapců k dalšímu opatření.

17.12.2023
Dne 17.12.2023 v ranních hodinách bylo na tísňovou 156 přijato telefonické oznámení, kdy oznamovatelka uvedla, že u Küchlerova kříže mezi sídlištěm 9. května a obchvatem leží mrtvá srna a na místě se často pohybuje spousta „pejskařů“. Hlídka MP Jeseník vyjela na místo oznámení, kde zjistila uhynulou srnu. Hlídka se pokoušela kontaktovat správce dané honitby, který byl ale nedostupný. Hlídka tedy kontaktovala jiného správce, který uvedl, že je momentálně mimo Jeseník. Po několika neúspěšných pokusech kontaktovat správce dané honitby se hlídce MP Jeseník podařilo spojit se s členem Mysliveckého spolku Šerák, který operátorce přislíbil, že v rámci jeho cesty do Jeseníku se na uvedené místo podívá a uhynulou srnu popřípadě odklidí. Téhož dne v odpoledních hodinách provedla hlídka MP Jeseník kontrolu daného místa, kdy bylo zjištěno, že srna je již odklizena.

09.12.2023
Dne 09.12.2023 v dopoledních hodinách bylo na tísňovou 156 přijato telefonické oznámení, kdy oznamovatel uvedl, že mu právě na prodejní stánek na Masarykově nám. spadl sníh ze střechy radnice a celý stánek se mu rozbil. Žádá o příjezd hlídky na místo pro zdokumentování škody. Hlídka MP Jeseník vyjela na místo, kde se zkontaktovala s oznamovatelem a na místě pořídila fotodokumentaci. Oznamovatel uvedl, že nikdo nebyl naštěstí zraněn. Hlídka zkontrolovala místo a zjistila, že po celé střeše radnice jsou velké kusy sněhu, které mohou sjet dolů. Operátorkou MP Jeseník byl kontaktován odpovědný zaměstnanec TSJ, který operátorce sdělil, že nemá jak zajistit, aby se sníh dostal dolů, jelikož bude takto sjíždět pořád, a že je potřeba se spojit s organizátorem akce, který by měl zajistit, aby se všechny stánky, které jsou umístěny kolem radnice, posunuly dál od budovy. Mezitím se hlídka MP Jeseník na místě spojila s organizátorkou akce, která stánkařům, kteří měli stánek v blízkosti střechy radnice, doporučila, aby si je posunuli dál kvůli padajícímu sněhu ze střechy. Stánkaři, kteří takto neučiní, ponesou vlastní zodpovědnost, pokud by jim na něj spadl sníh. Dále byl organizátorkou zajištěn vchod směrem ke kašně a vchod směrem za vánočním stromem. Poté si jako organizátor převzala věc se zničeným stánkem.
Odstranění sněhu bude MP Jeseník řešit s HZS Jeseník.

08.12.2023
Dne 08.12.2023 v odpoledních hodinách byla na tísňovou 156 přijata telefonická žádost občana , který žádal hlídku o pomoc s jeho otcem. Oznamovatel uvedl, že jeho otec je doma pouze s manželkou (oba senioři), kdy upadl, leží na zemi a nedokáže se zvednout. Na uvedenou adresu vyjela hlídka MP Jeseník, kde ze země zvedla a následně posadila na jezdící židli staršího muže, který neutrpěl žádná zranění, ani nepožadoval lékařskou pomoc. Hlídka poté vyrozuměla syna (oznamovatele), že jeho otec je v pořádku, ale že je zesláblý, na což oznamovatel uvedl, že otec lékařskou pomoc nebude chtít a ať to hlídka neřeší.
Předchozí | Dalšístrana / 19 0-12 z 226 novinek