Novinky

Předchozí | Dalšístrana / 8 0-12 z 96 novinek

26.05.2022
Dne 26.05.2022 v podvečerních hodinách požádal jistý občan strážníky městské policie o pomoc, kdy nebyl schopen dostat se do svého uzamčeného vozu a nebylo možné se telefonicky dovolat žádnému z dostupných automechaniků. Strážníci díky své místní znalosti kontaktovali odborníka na tyto záležitosti, který se na místo dostavil a ochotně oznamovateli pomohl uzamčený vůz bez poškození otevřít.

12.05.2022
Dne 12.05.2022 v odpoledních hodinách přijala hlídka městské policie žádost Záchranné zdravotnické služby o pomoc při snesení pacienta ze 6. patra panelového domu na ul. Čechova do sanitního vozu. Strážníci se na místo dostavili a ochotně záchranářům s imobilním pacientem pomohli.

09.05.2022
Dne 09.05.2022 v podvečerních hodinách přijala městská policie oznámení, že na Masarykově nám. v Jeseníku leží v kašně osoba, která je zřejmě pod vlivem návykových látek. Na místo se dostavila hlídka, která zjistila, že se se jedná o velmi opilého muže. Hlídce se podařilo zjistit totožnost tohoto muže a následně u něj provedla dechovou zkoušku, kdy mu byla naměřena hladina alkoholu v dechu 3,38 ‰. Jelikož dotyčný muž svým agresivním chováním ohrožoval hlídku, byly proti němu použity donucovací prostředky a byla mu nasazena pouta. Vzhledem k tomu, že muž ohrožoval sebe i jiné osoby na životě a zdraví, byl na základě svolení lékaře převezen do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci.

05.05.2022
Dne 05.05.2022 v odpoledních hodinách přijali strážníci telefonické oznámení, že na ulici Kostelní leží na zemi osoba s podezřením na zranění. Strážníci se okamžitě vydali na místo, kde zjistili, že se jedná o jim známou osobu, která jevila známky opilosti. Vzhledem k tomu, že se zranění nepotvrdilo a osoba nepotřebovala pomoc, neohrožovala sebe ani jiné osoby, na výzvu strážníků z místa odešla.

04.05.2022
Dne 04.05.2022 v brzkých ranních hodinách oznámil na městskou polici pracovník Střední průmyslové školy Jeseník na ulici Dukelská, že před vchodem do školy leží spící muž, nejspíše bezdomovec, který nechce místo opustit a tímto mu znemožňuje přístup do budovy. Hlídka na místě zjistila jim známou osobu bez domova, která na výzvu strážníků toto místo opustila.

03.05.2022
Dne 03.05.2022 ve večerních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení od občana žijícího na ul. Zlatá Stezka, že na sousední zahradě je uvíznutý srnec. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o srnce šesteráka, který měl lehce poraněnou přední část hlavy. Zranění si pravděpodobně přivodil nárazy do plotu při snaze dostat se ven. Strážníkům se podařilo srnce vyvést ze zahrady tak, aby se mohl dostat zpět do lesa.

22.04.2022
Dne 22. 04. 2022 ve večerních hodinách si strážníci městské policie na Zámeckém náměstí povšimli cyklisty jedoucího za snížené viditelnosti bez stanoveného osvětlení. Při jednání s řidičem-cyklistou, strážníci pojali podezření, že je tento pod vlivem alkoholu. Provedli, proto dechovou zkoušku, při které byla řidiči naměřena hladina 2,47 ‰ alkoholu v dechu. Cyklista se za své jednání bude zodpovídat u správního orgánu.

15.04.2022
Dne 15. 04. 2022 v nočních hodinách zaznamenal operátor kamerového systému skupinu mladých lidí, kteří u tenisového klubu ve Smetanových sadech konzumovali pravděpodobně alkoholické nápoje. Na místo se dostavila hlídka, kde zjistila, že se opravdu jedná o požívání alkoholických nápojů. Strážníci provedli u i šesti mladistvých osob dechovou zkoušku, kdy u všech přítomných byl zjištěn alkohol. Vzhledem k tomu, že všichni přítomní nedosáhli plnoletosti, byli předáni rodičům a dále řešeni za požívání alkoholických nápojů na místě, kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou města.

14.04.2022
Dne 14. 04. 2022 v odpoledních hodinách přijala městská policie oznámení, že v Jeseníku na ulici Mahenova leží u lavičky žena, která vykazuje známky opilosti. Hlídka na místě zjistila, totožnost ženy, která nebyla zraněná a nevyžadovala lékařskou pomoc. Strážníci proto kontaktovali syna dotyčné ženy, který přijel a o matku se postaral.

12.04.2022
Dne 12. 04. 2022 v 15:35 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení vystrašené ženy, která uvedla, že její dceru obtěžuje neznámý muž na ul. Tyršova v Jeseníku. Hlídka na místě jednala jak s oznamovatelkou, tak i s její dcerou. Po získání základních informací o údajném pachateli přivolala hlídka kolegy ze státní policie. Poté co Policie ČR věc převzala, vydali se strážníci pátrat po pachateli. Podezřelého muže odpovídajícího popisu pachatele spatřili na ulici Vodní. Vzhledem k tomu, že muž odmítal s hlídkou komunikovat, taktéž odmítl prokázat svou totožnost a z místa se pokoušel utéct, museli strážníci použít donucovací prostředky. Podezřelému muži nasadili pouta a převezli na místní oddělení Policie ČR.

07.04.2022
Dne 07. 04. 2022 v nočních hodinách zaznamenala hlídka městské policie vozidlo jedoucí po ulici Dukelská, jehož řidič se způsobem jízdy dopustil přestupku. Hlídka vozidlo zastavila a provedla u řidiče dechovou zkoušku, která vykázala hodnotu 2,81 ‰ alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že se řidič tímto dopustil trestného činu, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.

21.03.2022
Dne 21. 03. 2022 v ranních hodinách spatřila hlídka městské policie na ulici Gogolova dva muže klečící u osoby ležící na zemi. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o mladého muže, který právě prodělal epileptický záchvat. I přesto, že záchvat u mladého muže odezníval, strážníci přivolali na místo rychlou záchrannou službu. Po jejím příjezdu předala hlídka muže do péče lékaře.
Předchozí | Dalšístrana / 8 0-12 z 96 novinek