BESEDA S DĚTMI V MŠ KARLA ČAPKA

BESEDA S DĚTMI V MŠ KARLA ČAPKA

26.01.2022
Dne 26. 01. 2022 v dopoledních hodinách jsme navštívili mateřskou školu na ulici Karla Čapka. Formou besedy jsme dětem předvedli výstroj a vybavení strážníka, které používáme v rámci naší činnosti.

Informovali jsme děti o některých činnostech strážníků městské policie, jak se například odchytávají zatoulaní psi, jak fungují vysílačky nebo jak a kdy použít donucovací prostředky či pouta apod.

Dále jsme diskutovali na téma: - jak telefonovat, když jsem sám doma, - jak jednat při kontaktu s cizími lidmi, - co dělat, když uvidím odhozenou injekční stříkačku, - co dělat, když mně někdo ubližuje, nebo ubližuje druhým, - sám doma, - sám na ulici, - co dělat při kontaktu se psy. Na závěr jsme děti seznámili se základy dopravní výchovy.