Prevence

Předchozí | Dalšístrana / 2 0-12 z 21 článků
NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MRC KRTEČEK JESENÍK

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MRC KRTEČEK JESENÍK

Dne 26.08.2023 nás v rámci programu prevence kriminality navštívily děti z druhého turnusu Krtečkova příměstského táboru pořádaného Mateřským rodinným centrem Krteček Jeseník. Jelikož se jednalo o velmi malinké děti ve věku 4-6 let, musel být i program přizpůsoben dětem na míru tak, aby výkladu porozuměly a aby je zaujal. Děti si mohly prohlédnout výstroj a výzbroj strážníků městské policie, seznámit se s tím, jak pracuje městský kamerový systém nebo si vyzkoušet volání přes služební vysílačku, popř. si dýchnout do přístroje na měřen
Plavecký klub Jeseník

Plavecký klub Jeseník

Dne 09.08.2023 proběhla další z návštěv Městské policie Jeseník v rámci programu prevence kriminality. Tentokrát nás oslovil plavecký oddíl Jeseník, který do svého programu zařadil také exkurzi do prostor městské policie. Dětem z plaveckého oddílu byla představena činnost Městské policie Jeseník. Strážníci dětem odpovídali na různé dotazy týkající se práce městské policie, umožnili dětem vyzkoušet si služební vysílačku, služební pouta, laserový měřič rychlosti či přístroj na měření alkoholu v dechu. V prostorách služebny městské
Tábor Na kole vesele II.

Tábor Na kole vesele II.

Druhou návštěvu na Městské polici Jeseník dne 09.08.2023 tvořily děti z příměstského tábora TÁBOR NA KOLE VESELE II. V rámci stejného programu si dětí mohly prohlédnut, jak pracuje městská policie. Pro děti byly přichystané ukázky výstroje i výzbroje strážníků. Vzhledem k velmi deštivému počasí přišel služební pes Queen pozdravit děti do vnitřních prostor služebny. I přes nepřízeň počasí vyjádřily děti touhu prohlédnout si vnitřní prostory služebního sanitního vozu a zblízka vidět výstražné zvukového a světelné zařízení (VRZ) služebních vozů městské policie.
Cílem programu prevence kriminal
Tábor Na kole vesele I.

Tábor Na kole vesele I.

Dne 12.07.2023 nás v rámci programu prevence kriminality navštívily děti z příměstského tábora TÁBOR NA KOLE VESELE I. V prostorách Městské policie Jeseník byla dětem formou diskuze představena činnost městské policie. Děti si mohly prohlédnout jak výstroj, tak i výzbroj strážníků městské policie. Děti si vyzkoušely, jak funguje např. laserový měřič rychlosti, služební vysílačka, příruční defibrilátor aj.
Poté se děti přesunuly do prostor služebny městské policie, kde jim operátor městské policie představil městský kamerový systém. Před služebnou na děti, kromě ukázky slu
MŠ ŠIROKÝ BROD

MŠ ŠIROKÝ BROD

Poslední setkání před prázdninami se uskutečnilo dne 05.06.2023, kdy zájem o návštěvu Městské policie Jeseník projevily děti z Mateřské školy ze Širokého Brodu. Návštěva dětí tak zakončila preventivní program pořádaný Městskou policií Jeseník ve spolupráci se základními a mateřskými školami pro školní rok 2022 - 2023. Děti se nejen seznámily s činností městské policie, ale také se základními návyky v rámci zdravého životního stylu.
Cílem těchto setkání bylo především formou širokého dialogu ukázat dětem způsob, jak se bránit nástrahám dnešní doby, jako jsou například drogy
MŠ KŘÍŽKOVSKÉHO

MŠ KŘÍŽKOVSKÉHO

Dne 05.06.2023 přišly na exkurzi do prostor Městské policie Jeseník děti z Mateřské školy Křížkovského. Program byl opět nastaven jak na ukázku činnosti městské Policie, tak i na prevenci kriminality. Děti si opět vyzkoušely různé služební pomůcky, seznámily se s prací operátorů městského kamerového systému a nahlédly do služebního sanitního vozu. Nesměla samozřejmě chybět ukázka služebního psa Queena.
DRUŽINA ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ

DRUŽINA ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ

Odpoledne navštívily Městskou policii Jeseník děti z družiny ZŠ Boženy Němcové. Strážníci vedli s dětmi dialog na různá témata, kladli otázky a zodpovídali dotazy. Děti si mohly vyzkoušet služební vysílačku, nasazování pout či prohlédnout laserový měřič rychlosti. Poté se přesunuly na služebnu, kde jim byl představen městský kamerový systém. Venku na ně čekal služební pes a ukázka služebních vozidel a služebního sanitního vozu.
ZŠ A MŠ JESENÍK NA UL. FUČÍKOVA

ZŠ A MŠ JESENÍK NA UL. FUČÍKOVA

Další přednášku v rámci Programu prevence kriminality toho dne absolvovaly děti ze Základní a Mateřské školy Jeseník na ul. Fučíkova.
Opět proběhl program, kde se děti mohly dozvědět vše o činnosti Městské policie Jeseník, ale také to, jak se v různých situacích chovat.
ZŠ A MŠ JESENÍK NA UL. RUDNÁ

ZŠ A MŠ JESENÍK NA UL. RUDNÁ

Dne 10.05.2023 proběhlo v prostorách Městské policie setkání s dětmi ze Základní školy a Mateřské školy Jeseník na ul. Rudná. Jelikož tuto školu navštěvují děti s různými druhy handicapů, musel být celý program přizpůsoben tak, aby mu děti v co největší míře porozuměly. Strážníci městské policie v úzké spolupráci s asistenty pedagogů dětem představili činnost Městské policie Jeseník vč. ukázky městského kamerového systému. Děti si také mohly prohlédnout služební sanitní vůz. Nejvíce je zaujalo, když je přišel pozdravit služebn
DRUŽINA ZŠ PRŮCHODNÍ 2

DRUŽINA ZŠ PRŮCHODNÍ 2

Vhledem k velkému počtu žáků byla návštěva dětí ze školní družiny Základní školy Jeseník na ul. Průchodní rozdělená do dvou skupin. Druhá skupina navštívila Městskou policii Jeseník dne 24.04.2023.
DRUŽINA ZŠ PRŮCHODNÍ 1

DRUŽINA ZŠ PRŮCHODNÍ 1

Dne 21.04.2023 se konalo v pořadí druhé setkání strážníků Městské policie Jeseník s dětmi ze základních a mateřských škol v rámci Programu prevence kriminality. Tentokrát navštívily prostory Městské policie Jeseník děti ze školní družiny Základní školy Jeseník na ul. Průchodní. Program se opět skládal ze tří částí, kdy v první se děti formou dialogu seznámily s činností Městské policie Jeseník, poté navštívily služebnu, kde si mohly prohlédnout, jak pracuje městský kamerový systém a na závěr byla přichystaná ukázka služebního au
NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KARLA ČAPKA

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KARLA ČAPKA

Dne 23.02.2023 navštívily děti z mateřské školy Karla Čapka prostory Městské policie Jeseník. Jednalo so o první návštěvu dětí z mateřských škol v roce 2023, která odstartovala tradiční setkání spojené s diskuzemi a praktickými ukázkami služební činnosti Městské policie Jeseník pořádané v rámci Programu prevence kriminality.
Program prevence kriminality pro mateřské školy je především zaměřen na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a předcházení a snižování výskytu rizikových forem jejich chování.
Strážníci téměř sedmdesáti dětem předvedli formou zábavného dialogu ukázku s
Předchozí | Dalšístrana / 2 0-12 z 21 článků