Prevence

 10 článků
NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KARLA ČAPKA

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KARLA ČAPKA

Dne 23.02.2023 navštívily děti z mateřské školy Karla Čapka prostory Městské policie Jeseník. Jednalo so o první návštěvu dětí z mateřských škol v roce 2023, která odstartovala tradiční setkání spojené s diskuzemi a praktickými ukázkami služební činnosti Městské policie Jeseník pořádané v rámci Programu prevence kriminality.
Program prevence kriminality pro mateřské školy je především zaměřen na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a předcházení a snižování výskytu rizikových forem jejich chování.
Strážníci téměř sedmdesáti dětem předvedli formou zábavného dialogu ukázku s
Letní tábory s Duhou

Letní tábory s Duhou

Ve dnech 20. 07. a 10. 08. 2022 nás jako každoročně navštívily děti z příměstského tábora Jeseník pořádaného Střediskem volného času DUHA Jeseník. V rámci návštěvy si děti prohlédly prostory služebny městské policie na ulici Palackého, kde jim strážník Radek Sedlář ukázal kamerový systém, seznámil je s vybavením služebního auta a předvedl výzbroj a výstroj strážníků při jejich každodenní činnosti na ulici. V zasedací místnosti MP Jeseník si s nimi formou besedy povídal o činnosti městské policie zde v Jeseníku a prevenci obecně.
DĚTI Z 1. ROČNÍKU ZŠ B. NĚMCOVÉ NÁS NAVŠTÍVILY

DĚTI Z 1. ROČNÍKU ZŠ B. NĚMCOVÉ NÁS NAVŠTÍVILY

Dne 08. 06. 2022 krátce po polední zavítaly děti prvního ročníku základní školy Boženy Němcové, do služebních prostor Městské policie Jeseník. Děti se tak mohly podívat jak na služebnu operátorů, tak i na celý kamerový systém a seznámit se s veškerým dění kolem městské policie. Taktéž jim byla předvedena všechna služební vozidla a formou besedy představena činnost strážníků v rámci výkonu služby v ulicích města.
BESEDA S DĚTMI Z MŠ KOPRETINA.

BESEDA S DĚTMI Z MŠ KOPRETINA.

Dne 26. 5. 2022 navštívili strážníci městské policie MŠ Kopretina na ulici Tyršova, kde si s dětmi povídali na téma práce městské policie. Poté se společně přemístili na dopravní hřiště v areálu mateřské školky, kde si s dětmi předškolního věku vyzkoušeli, jak se chovat v silniční dopravě. Stěžejním tématem bylo bezpečné přecházení po přechodu pro chodce a vozovky mimo tento přechod.
BESEDA S DĚTMI V MŠ MODRÁ ŠKOLKA

BESEDA S DĚTMI V MŠ MODRÁ ŠKOLKA


Dne 26. 01. 2022 v dopoledních hodinách navštívili strážníci městské policie v rámci programu prevence další z mateřských školek, a to Modrou školku na ulici Křížkovského.
Dětem byla předvedena výstroj a základní vybavení strážníků městské policie.
Dále se mohly děti seznámit s některými činnostmi městské policie. Strážníci dětem vysvětlili, jak se například postupuje při odchytu zatoulaných psů, jak se používají ke komunikaci služební vysílačky nebo jak a kdy je nutné použít donucovací prostředky.
Následovala diskuse na téma: - jak telefonovat, když jsem sám doma, - jak jednat p
DOPRAVNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Během měsíce března jsme se podíleli na dopravní výchově v mateřských školách v okrese Jeseník. Tato akce byla pod záštitou SVČ DUHA Jeseník, které v rámci této výchovy pořídilo pro jesenické mateřské školy mobilní dopravní hřiště. Spolu s kolegy právě ze SVČ Duha a kolegy z Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník jsme do daných školek v předem dohodnutý termín toto mobilní hřiště dopravili a s dětmi jsme následně simulovali provoz s dopravním značením. Taktéž jsme děti učili, jak správně a především
BESEDA S DĚTMI V MŠ KARLA ČAPKA

BESEDA S DĚTMI V MŠ KARLA ČAPKA

Dne 26. 01. 2022 v dopoledních hodinách jsme navštívili mateřskou školu na ulici Karla Čapka. Formou besedy jsme dětem předvedli výstroj a vybavení strážníka, které používáme v rámci naší činnosti.
NAVŠTÍVILY NÁS DĚTI Z PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

NAVŠTÍVILY NÁS DĚTI Z PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Ve dnech 12. 07. - 16. 07. 2021 proběhl na dětském dopravním hřišti v Jeseníku příměstský tábor s názvem „Na kole vesele“ organizovaný Střediskem volného času DUHA Jeseník. Děti mimo svůj program navštívily novou služebnu městské policie na ulici Palackého, kde jim strážník Radek Sedlář ukázal prostory služebny, kamerový systém, seznámil je s vybavením služebního auta a předvedl výzbroj a výstroj strážníků při jejich každodenní činnosti na ulici. V zasedací místnosti MP Jeseník si s nimi formou besedy povídal o činnosti městské polic
STRÁŽNÍCI SE PODÍLELI NA DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ 4. a 5. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

STRÁŽNÍCI SE PODÍLELI NA DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ 4. a 5. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Strážníci Městské policie Jeseník se v průběhu měsíce dubna a června 2021 podíleli svou osobní účastí na dopravní výchově dětí 4. a 5. tříd základních škol z okresu Jeseník. Žáci jednotlivých škol Jesenicka nejprve absolvovali teoretickou část výuky a následně si tyto získané znalosti ověřili v praxi, a to na dopravním hřišti pod dozorem strážníků MP. Strážníci dohlíželi, jak se děti jakožto cyklisti a účastníci v silničním provozu chovají a případné nedostatky jim pečlivě vysvětlili. Pomáhali tak dětem pochopit a vštěpit si
 10 článků