BESEDA S DĚTMI V MŠ MODRÁ ŠKOLKA

BESEDA S DĚTMI V MŠ MODRÁ ŠKOLKA

27.04.2022

Dne 26. 01. 2022 v dopoledních hodinách navštívili strážníci městské policie v rámci programu prevence další z mateřských školek, a to Modrou školku na ulici Křížkovského.
Dětem byla předvedena výstroj a základní vybavení strážníků městské policie.
Dále se mohly děti seznámit s některými činnostmi městské policie. Strážníci dětem vysvětlili, jak se například postupuje při odchytu zatoulaných psů, jak se používají ke komunikaci služební vysílačky nebo jak a kdy je nutné použít donucovací prostředky.
Následovala diskuse na téma: - jak telefonovat, když jsem sám doma, - jak jednat při kontaktu s cizími lidmi, - co dělat, když uvidím odhozenou injekční stříkačku, - co dělat, když mně někdo ubližuje, nebo ubližuje druhým, - sám doma, - sám na ulici, - co dělat při kontaktu se psy.
Na závěr byly děti seznámeny se základy dopravní výchovy.