Dopravní výchova žáků 4. a 5. ročníků základních škol

Dopravní výchova žáků 4. a 5. ročníků základních škol

28.06.2022
V průběhu měsíce duben a června 2022 se strážníci Městské policie Jeseník zúčastnili vzdělávání žáků 4. a 5. tříd jesenických základních škol v rámci v dopravní výchovy.

Dopravní výchova dětí je součástí osnov učiva na základních školách a příprava mladých účastníků silničního provozu je jednou ze základních podmínek bezpečnosti na silnicích. V rámci dopravní výchovy skládali žáci testy k obdržení Průkazu mladého cyklisty. Děti pod dohledem strážníků absolvovaly jak teoretickou výuku, tak i praktickou část, kde získané teoretické znalosti uplatnily na dětském dopravním hřišti základní školy Boženy Němcové v Jeseníku. Pro získání Průkazu mladého cyklisty museli žáci obstát v testech zaměřených na znalost dopravních značek, správného řešení křižovatek a pravidel silničního provozu.