Běh pro válečné veterány

Běh pro válečné veterány

18.05.2022
Dne 18. 05.2022 pořádala Vojenská lázeňská léčebna Jeseník VOLAREZA „Běh pro válečné veterány“ v rámci 5. ročníku celoarmádní charitativní akce „Běh pro válečné veterány okolo republiky“ konané ve dnech 14. – 20. 05.2022 na podporu Vojenského fondu solidarity. Cílem této akce je zdolat v součtu běhů na různých místech republiky trasu v délce, která zhruba odpovídá obvodu České republiky, tzn. 1 800 km. Jako každoročně se této akce zúčastnili také zástupci Městské policie Jeseník, kteří doplnili celkem 25 trojčlenných družstev. Mimo to, že se letos na start tratě dlouhé cca 7 km postavilo více družstev, byl i vybraný finanční obnos vyšší jako loni. To vše svědčí o tom, že charitativní akce k uctění památky válečných veteránu a pomoc při podpoře rodin zasažených tragédiemi spojenými s výkonem v armádních službách není jak strážníkům MP, tak i ostatním jesenickým občanům lhostejná.