Ostatní

Předchozí | Dalšístrana / 3 0-12 z 25 článků
nový bodový systém pro řidiče

nový bodový systém pro řidiče

Od 1. ledna 2024 začne v České republice platit nový bodový systém pro řidiče.
Cílem změn je zjednodušení a lepší přehlednost. Přísněji budou potrestány závažné a nebezpečné přestupky. Naopak za menší prohřešky zaplatí řidiči na pokutách méně než doposud.

Mezi stěžejní změny novely zákona o provozu na pozemních komunikacích patří:

- zjednodušení bodového systému na tři pásma,
- zpřísnění trestů za nejzávažnější přestupky,
- konec povinnosti mít při jízdě řidičský průkaz a osvědčení vozidla,
- možnost řídit od 17 let pod dohledem mentora,
- zavedení řidičského průkazu n
Strážníci Městské policie Jeseník zasahovali u hořícího motoru osobního automobilu

Strážníci Městské policie Jeseník zasahovali u hořícího motoru osobního automobilu

Dne 21. 08. 2023 v dopoledních hodinách vyjížděla hlídka Městské policie Jeseník k oznámení přijatému na tísňovou linku 156, kdy na parkovišti na nám. Hrdinů vycházel kouř ze zaparkovaného osobního automobilu. Strážníci za přítomnosti majitelky vozu otevřeli kapotu a zjistili, že hoří zadní odhlučňovací výplň motoru. Služebním hasicím přístrojem hlídka městské policie oheň uhasila a zbylou výplň vybrala z motoru na zem, kde ji později uhasili hasiči HZS, kteří byli prostřednictvím operátora MKDS přivolání k místu události.
Pátrání po ztracené osobě

Pátrání po ztracené osobě

Městská policie Jeseník pátrala po ztracené osobě na základě oznámení muže, který se dne 13.08.2023 ve 20:40 hod. dostavil na služebnu Městské policie Jeseník. Muž oznámil, že pohřešuje svou manželku, která zůstala na pár minut bez dozoru na autobusové zastávce v Jeseníku na ul. Dukelská, poté zmizela a od té doby je nezvěstná. Dle oznamovatele manželka trpí epileptickými záchvaty a ztrátou paměti. Hlídka MP Jeseník neprodleně započala pátrání po nezvěstné osobě, současně s tím operátorka MPJ vyhledávala ženu za pomoci MKDS. Oznamovateli b
Záchrana želvy zelenavé

Záchrana želvy zelenavé

Na cestě ze směru Bobrovník byla nalezena opuštěná želva. Toto oznámení přijala dne 12.08.2023 operátorka Městské policie Jeseník, kdy oznamovatelka dále uvedla, že želvu objevila její známá, která má nalezenou želvu u sebe a vyčká s ní v Jeseníku na příjezd hlídky MP Jeseník. Na domluveném místě strážníci městské policie želvu převzali a převezli na služebnu MP Jeseník. Jednalo se o želvu zelenavou („nejoblíbenější druh želvy chovaný v zajetí. Je chráněná statusem EU CITES A“), která byla umístěna do provizorního boxu, kde ji byla
Strážníci Městské policie Jeseník vyjížděli na pomoc seniorce

Strážníci Městské policie Jeseník vyjížděli na pomoc seniorce

Strážníci Městské policie Jeseník vyjížděli na pomoc seniorce dne 07.08.2023, kdy operátorka MP přijala telefonické oznámení ženy, která se nacházela na ulici Erbenova, kde z domu na ulici v prvním patře slyšela volání o pomoc. Oznamovatelka uvedla, že přes otevřené balkónové dveře navázala komunikaci s ženou důchodového věku, která oznamovatelce sdělila, že v bytě žije sama, upadla a nemůže vstát. Na místě události na strážníky čekala oznamovatelka. Strážníci se vyšplhali na balkón v prvním patře domu a přes otevřené dveře balkónu s
Strážníci Městské Policie Jeseník zachránili lidský život

Strážníci Městské Policie Jeseník zachránili lidský život

Strážníci Městské policie Jeseník zachránili život muži, který spadl do řeky. Událost nahlásila dne 15.07.2023 žena, která, jak uvedla, viděla z okna svého domu „něco“ spadnout s nárazem do řeky. Věc oznámila na tísňovou linku 156 Městské policie Jeseník. Strážníci neprodleně vyjeli k místu události, zatímco operátorka MP Jeseník kontaktovala HZS Olomouckého kraje. Po příjezdu na místo nalezli strážníci v řece na břiše ležícího muže. Strážníci se i přes velmi špatnou přístupnost okamžitě spustili do řeky ke zraněnému muži, kter
Oslavy 30. výročí založení Městské policie Jeseník

Oslavy 30. výročí založení Městské policie Jeseník

V letošním roce jsme si připomenuli 30 let od založení Městské policie Jeseník.
Za dobou svého trvání prošla Městská policie Jeseník složitým vývojem a díky své každodenní činností se stala nepostradatelnou složkou zajišťující bezpečnost občanů a veřejný pořádek na území města Jeseník.
ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Milí rodiče, rádi bychom vás v této souvislosti požádali, aby jste dětem připomněli základní pravidla bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. Školáci si po dlouhém volnu budou muset zvykat na jiný režim dne. To potrvá několik dní, přičemž po tuto dobu budou děti zcela jistě nepozorné více než kdy jindy. Mnozí spolužáci se dlouho neviděli, budou mít potřebu si navzájem povyprávět prázdninové zážitky, což významným způsobem sníží jejich pozornost při cestách do školy i po vyučování na cestě domů.
V této souvislosti také apelujeme na řidiče, kteří by v tomto období měli při říze
Den Městské policie Jeseník - 7. září 2022

Den Městské policie Jeseník - 7. září 2022

Městská policie Jeseník letos slaví 30 let od svého založení. U této příležitosti vás společně s Městem Jeseník srdečně zveme na „Den Městské policie Jeseník“, který se koná dne 07. září 2022 od 10:00 hod. na Masarykově náměstí. Pro veřejnost a zvláště pro děti je připravený bohatý program, jako např. „Den otevřených dveří služebny městské policie“, ukázka techniky a činnosti Sboru dobrovolných hasičů a Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, rozmanité soutěže, skákací hrad, hudební produkce a další.
Strážníci odchytili dravého ptáka

Strážníci odchytili dravého ptáka

Dne 06. 07. 2022 v odpoledních hodinách obdržela Městská policie Jeseník žádost od dozorčího Obvodního oddělení Policie ČR o pomoc s odchytem dravého ptáka, neboť oddělení nedisponuje odchytovými prostředky pro tyto účely. V tomto případě se jednalo o mládě Poštolky obecné, která patří do rodu menších sokolovitých dravců. Dravec se pohyboval v prostorách zahrady Domova Sněženka Jeseník na ulici Moravská a přesto, že se jednalo teprve o mládě, mohlo dojít k ohrožení klientů tohoto zařízení. Strážníci vyrazili na místo s příslušnými od
ODCHYT HADA

ODCHYT HADA

Dne 27. 06. 2022 ve večerních hodinách bylo na tísňovou linku 156 Městské policie Jeseník přijato oznámení obyvatelky ulice Javorová s prosbou o pomoc. Obyvatelka uvedla, že na terase jejího domu se pohybuje had v délce cca 1 metr. Strážníci se ihned dostavili na určené místo a hada bezpečně odchytili. V tomto případě se jednalo o Užovku obojkovou (v České republice zvláště chráněna jako ohrožený druh), kterou poté strážníci vypustili ve volné přírodě.
Běh pro válečné veterány

Běh pro válečné veterány

Dne 18. 05.2022 pořádala Vojenská lázeňská léčebna Jeseník VOLAREZA „Běh pro válečné veterány“ v rámci 5. ročníku celoarmádní charitativní akce „Běh pro válečné veterány okolo republiky“ konané ve dnech 14. – 20. 05.2022 na podporu Vojenského fondu solidarity. Cílem této akce je zdolat v součtu běhů na různých místech republiky trasu v délce, která zhruba odpovídá obvodu České republiky, tzn. 1 800 km. Jako každoročně se této akce zúčastnili také zástupci Městské policie Jeseník, kteří doplnili celkem 25 trojčlenných družstev.
Předchozí | Dalšístrana / 3 0-12 z 25 článků