Strážníci odchytili dravého ptáka

Strážníci odchytili dravého ptáka

06.07.2022
Dne 06. 07. 2022 v odpoledních hodinách obdržela Městská policie Jeseník žádost od dozorčího Obvodního oddělení Policie ČR o pomoc s odchytem dravého ptáka, neboť oddělení nedisponuje odchytovými prostředky pro tyto účely. V tomto případě se jednalo o mládě Poštolky obecné, která patří do rodu menších sokolovitých dravců. Dravec se pohyboval v prostorách zahrady Domova Sněženka Jeseník na ulici Moravská a přesto, že se jednalo teprve o mládě, mohlo dojít k ohrožení klientů tohoto zařízení. Strážníci vyrazili na místo s příslušnými odchytovými prostředky, kde dravého ptáka odchytili a převezli v přepravním boxu na služebnu městské policie. O odchytu mláděte Poštolky byla ihned informována záchranná stanice v Rudě nad Moravou, která kontaktovala CHKO Jeseník, jejíchž zaměstnanci si následujícího dne dravce vyzvedli.