Oslavy 30. výročí založení Městské policie Jeseník

Oslavy 30. výročí založení Městské policie Jeseník

12.09.2022
V letošním roce jsme si připomenuli 30 let od založení Městské policie Jeseník.
Za dobou svého trvání prošla Městská policie Jeseník složitým vývojem a díky své každodenní činností se stala nepostradatelnou složkou zajišťující bezpečnost občanů a veřejný pořádek na území města Jeseník.

V uplynulých třiceti let řešili strážníci Městské policie Jeseník nespočet událostí, a to přes běžné problémy obyvatel, zajišťování bezpečného provozu na komunikacích, řešení přestupků až po mimořádně události, jako byla např. pomoc při živelných katastrofách, pandemii či jiných.

Oslavy tohoto významného výročí proběhly dne 07.09.2022 na Masarykově náměstní v Jeseníku v rámci „Dne Městské policie Jeseník“.

 Pro občany a především pro děti z mateřských a základních škol byl připraven bohatý program s občerstvením a hudební produkcí včetně možnosti prohlídky služebny městské policie, a to formou „Dne otevřených dveří MP Jeseník“ s ukázkou městského kamerového dohlížecího systému.
 Děti se také mohly seznámit s metodou canisterapie, zaskákat si v několika skákacích hradech nebo se zúčastnit různých soutěží. Mimo jiné byly pro ně připraveny létající balonky a osvěžující zmrzlina. Součástí programu byla také ukázka techniky, a to nejen městské policie, ale také techniky, kterou disponuje Sbor dobrovolných hasičů Jeseník či Zdravotnická záchranná služba.

Městská policie Jeseník by tímto chtěla poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli a to především:

Městu Jeseník, Středisku volného času Duha, Městským kulturním zařízením Jeseník, Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, Sboru dobrovolných hasičů Jeseník, Pojišťovně Ministerstva vnitra České republiky, Technickým službám Jeseník, Mgr. Evě Martinkové, předsedkyni Spolku Tlapky pro radost, provozovatelům skákacích atrakcí a všem ostatním.
 

Fotografie
20220907_101923.jpg
20220907_093315.jpg
20220907_101607.jpg
20220907_092456.jpg
20220907_101758.jpg
20220907_094218.jpg
20220907_094402.jpg
20220907_101419.jpg
20220907_094507.jpg
20220907_102052.jpg
20220907_101748.jpg
20220907_094107.jpg
20220907_093942.jpg
20220907_094218.jpg
20220907_101426.jpg
20220907_101506.jpg