Záchrana želvy zelenavé

Záchrana želvy zelenavé

12.08.2023
Na cestě ze směru Bobrovník byla nalezena opuštěná želva. Toto oznámení přijala dne 12.08.2023 operátorka Městské policie Jeseník, kdy oznamovatelka dále uvedla, že želvu objevila její známá, která má nalezenou želvu u sebe a vyčká s ní v Jeseníku na příjezd hlídky MP Jeseník. Na domluveném místě strážníci městské policie želvu převzali a převezli na služebnu MP Jeseník. Jednalo se o želvu zelenavou („nejoblíbenější druh želvy chovaný v zajetí. Je chráněná statusem EU CITES A“), která byla umístěna do provizorního boxu, kde ji byla podána potrava a voda. Želva strávila v péči operátorek MP celý víkend, kdy poté byla kontaktována vedoucí chovatelského kroužku SVČ Duha Jeseník, kam byla želva dne 14.08.2023 převezena.
Fotografie
TimePhoto_20230812_140255.jpg