nový bodový systém pro řidiče

nový bodový systém pro řidiče

01.01.2024
Od 1. ledna 2024 začne v České republice platit nový bodový systém pro řidiče.
Cílem změn je zjednodušení a lepší přehlednost. Přísněji budou potrestány závažné a nebezpečné přestupky. Naopak za menší prohřešky zaplatí řidiči na pokutách méně než doposud.

Mezi stěžejní změny novely zákona o provozu na pozemních komunikacích patří:

- zjednodušení bodového systému na tři pásma,
- zpřísnění trestů za nejzávažnější přestupky,
- konec povinnosti mít při jízdě řidičský průkaz a osvědčení vozidla,
- možnost řídit od 17 let pod dohledem mentora,
- zavedení řidičského průkazu na zkoušku.

Stávající bodový systém zahrnuje pět bodových sazeb. S nový bodovým systém to budou pouze dva, čtyři a šest bodů, přičemž hranice pro odebrání řidičského průkazu zůstává stejná, tedy dvanáct bodů. 
U Závažných dopravních přestupků se zpřísní délka zákazu řízení a zvýší se sazby pokut. 
Naopak u bagatelních dopravních přestupků hrozí řidičům postihy mírnější.

Méně závažnými prohřešky je myšleno například špatné parkování, neoprávněné stání, zapomenuté doklady, nerozsvícená světla či nepatrné překročení rychlosti. V takových případech může policista nebo strážník vyřešit přestupek na místě domluvou eventuálně pokutou nanejvýš do 1 500 korun.

U nebezpečnějších přestupků, přestupků, které významněji ohrožuji zdraví a bezpečnost a jsou zařazeny mezi bodované, již nebude platit, že pokuta může začínat na nule, tzn. s minimálním odstrašujícím charakterem. 

Závažné přestupky budou stejně jako dosud rozděleny do tří pásem, a to dle jejich nebezpečnosti. V prvním pásmu bude sankce 1 500 až     2 000 korun, v dalším 2 500 až 3 500 korun a v nejvyšším 4 500 až 5 500 korun. U závažných přestupků tedy bude jasné pásmo, ve kterém se bude bloková pokuta na místě pohybovat.

Řízení bez řidičského průkazu a technického průkazu. 
Prokázání totožnosti je na řidiči, lze se tedy prokázat buď občanským průkazem nebo případně pasem. Povinnost prokázat na výzvu Policie ČR svoji totožnost samozřejmě zůstává. Policie následně na základě údajů, které zjistí z předložené občanky či pasu, zkontroluje řidiče i vozidlo v příslušných registrech. Ale pozor, při cestě do zahraničí je potřeba s sebou samozřejmě zmiňované doklady mít, novinka platí pouze na území České republiky.

Informování řidičů o stavu jejich bodového konta
Novela zákona rovněž umožňuje, abyste mohli dostávat informace o stavu a změnách bodového konta prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Upozornění dostanete jak při přičtení bodů za spáchaný přestupek, tak v souvislosti s umazáním bodů. Vše přehledně o bodovém hodnocení na Portálu dopravy, i s možností pořízení výpisu z bodového hodnocení.

Řidičský průkaz od sedmnácti let
Velkou změnou v zákoně je možnost řídit auto již od sedmnácti let, a to pod dohledem zkušeného mentora, který musí být bezúhonný a zapsaný v registru řidičů.
Lhůta s doprovodem automaticky vyprší dovršením osmnácti let věku řidiče 

Řidičák na zkoušku
Jedná se o jeden z nástrojů, které se zaměřují na začínající řidiče jako rizikovou skupinu účastníků silničního provozu. Nové, začínající řidiči, kteří se dopustili za volantem nějakého závažného přestupku, nebudou z provozu vyřazeni, ale naopak jim bude věnováno více péče, v podobě poskytnutí praktické i psychologické podpory tak, aby řízení vozu lépe zvládali.

Příloha: Detailní tabulka přestupků

Zdroj: https://besip.czhttps://www.e15.cz/bodovy-system-2024

 

 

 

Ke stažení