Modernizace kamerových bodů - z dotačního programu Olomouckého kraje

Modernizace kamerových bodů - z dotačního programu Olomouckého kraje

11.11.2019
Městská policie Jeseník v roce 2019 požádala Olomoucký kraj o finanční podporu pro modernizaci dvou kamerových bodů. Olomoucký kraj žádosti vyhověl a určitou finanční částkou přispěl k modernizaci kamerového systému, kdy i samotné MĚSTO JESENÍK - MĚSTSKÁ POLICIE tento projekt dofinancovalo 50 % z vlastních zdrojů. Jedná se o dva kamerové body (ulice Lipovská a autobusové nádraží), které doposud pracovaly v analogovém režimu. Součástí této dotace bylo i pořízení ovládacího zařízení celého kamerového systému s digitální předvolbou jednotlivých náhledů kamerových bodů ve městě. Modernizací těchto dvou kamerových bodů a společně s ovládacím zařízením městská policie dosáhla efektivního využití kvalitním záznamem a následným ovládáním. Příkladem efektivního využití je odhalení pachatele vloupání do prostor letního kina ve Smetanových sadech, kdy tímto kvalitním záznamem, bylo možno identifikovat pachatele.