Informace k provozu městského kamerového dohlížecího systému

Informace k provozu městského kamerového dohlížecího systému

06.02.2019

Od 1. ledna 2003 umožnila legislativa obecním (městským) policiím mj. pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z veřejně přístupných míst. K tomu se využívají stálé automatické technické prostředky – kamerové systémy, které patří k velmi účinným prostředkům prevence kriminality. Kamerové systémy slouží nejen jako prostředek prevence drobné kriminality a správních deliktů proti veřejnému pořádku a majetku, ale zásadní význam mají také při odhalování trestných činů a správních deliktů.
 
 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) provozuje Městská policie Jeseník v souladu s ustanovením §24b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění.
 
 Údaje zaznamenané v MKDS podléhají striktním pravidlům a je možné je využít jen pro případ, kdy tak ukládá zvláštní zákon.
 
 Nejvýraznější pozitiva nasazení MKDS:
 
 zajišťuje zřejmý psychologický efekt – viditelné umístění kamerového systému stimuluje chování osob,
 umožňuje bezprostřední reakci při narušení bezpečnosti a veřejného pořádku,
 sleduje závadové jednání osob,
 přispívá k vytvoření pocitu bezpečí občanů,
 napomáhá ke zvýšení ochrany majetku.
 Ve městě Jeseník jsou monitorovány následující lokality:
 
 Lipovská – knihovna, park na náměstí Hrdinů, Poštovní – náměstí Svobody, Lipovská – od nemocnice po bývalé uhelné sklady, Palackého, Tovární a Zámecké náměstí, Podchod pod Kapradím a ulice Kostelní, Autobusové nádraží - Nábřežní, Smetanovy sady, MŠ Jiráskova (zahrada), Dukelská – parkoviště Kaufland a koupaliště, Masarykovo náměstí, Školní, Tyršova, Parkoviště MP, Dukelská před Albertem a park u lípy svobody, Dopravní, dětské a sportovní hřiště ZŠ Boženy Němcové, Horská, Sportovní hala a okolí, V Oblouku, Revoluční, Lipovská,Areál Voršilek, ZŠ Průchodní.
 
 Bližší informace k MKDS Vám poskytne Bc. Radek Sedlář, ředitel MP, pracoviště: Dukelská 718/6, 790 01 Jeseník, tel.: 420 584 401 260, e-mail: policie@mujes.cz

Fotografie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur