APK

 5 článků
Dne 04.09.2024 odstartoval nový školní rok 2023 – 2024.

Dne 04.09.2024 odstartoval nový školní rok 2023 – 2024.

Začátek školního roku je tradičně provázen zvýšenou dopravní zátěží a nárůstem pohybu dětí i dospělých v silničním provozu. Děti jsou po letních prázdninách nesoustředěné a nepozorné. Po delší době se setkávají se spolužáky a kamarády a často zapomínají na vlastní bezpečnost. Měsíc září se dlouhodobě řadí k měsícům s nadprůměrným počtem závažných nehod spojených s účastí právě dětí školního věku, a to především v době ranní špičky.
Městská policie Jeseník zabezpečuje v inkriminované době zvýšený dohled na přechodech pro chodce. Strážníci včetně asistentů prevence kriminality
Mobilní radnice

Mobilní radnice

Asistenti prevence kriminality asistovali starostce města Jeseníku Mgr. Bc. Zdeňce Blišťanové při dalším setkání zástupců vedení města s veřejností. Tentokrát Mobilní radnice probíhala přímo na Masarykově náměstí, kde paní starostka odpovídala na nejrůznější dotazy občanů. Obyvatelé města měli také možnost přednést zajímavé náměty pro zlepšení života ve městě.
Dopravní soutěž 6. třídy ZŠ

Dopravní soutěž 6. třídy ZŠ

Městská policie Jeseník vč. členů APK poskytla ve dnech 20.06.2023 – 22.06.2023 společně s PČR součinnost při realizaci dopravní soutěže žáků 6. tříd jesenických základních škol. Akce zaměřená na dopravní výchovu je pořádána Městem Jeseník, Odborem dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s příspěvkovou organizací SVČ a zp DVPP Duha Jeseník. Během tří dnů se na dětském dopravním hřišti vystřídalo přes 200 žáků, kteří si prověřili své teoretické i praktické znalosti pravidel silničního provozu.
Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice

Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice

Dne 01.06.2023 se zástupci Městské policie Jeseník vč. členů APK zúčastnili Slavnostního otevření nové požární zbrojnice pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Jeseník. Program slavnostní akce byl určen především dětem, pro které byl připraven bohatý program, jehož součásti byla také prezentace Městské policie Jeseník.
ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY

Od ledna letošního roku realizuje město Jeseník 3letý projekt zaměřený na prevenci kriminality a veřejný pořádek ve městě.
Za podpory EU, státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Jeseník jsou podpořenu 3 asistenti prevence kriminality. Asistenti působí v lokalitách města i v budově IPOS. Rádi bychom je touto cestou představili veřejnosti.

Projekt Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník, reg.č. CZ.03.02.01/00/22_018/0001013.
 5 článků