Informace pro řidiče

Vážení řidiči,

zde naleznete články vztahující se k provozu motorových vozidel. Dovolíme si připomenout základní pravidla parkování, informace o měření rychlosti, naleznete zde postup pro případ, že za stěračem naleznete výzvu pro nepřítomného řidiče motorového vozidla.

Je obecně známé, že problematika dopravy v Jeseníku není jednoduchá. Nejsložitější je asi situace v průjezdnosti a parkování na území města. Kapacita parkovacích míst v centru, ale i okrajových částech města je omezena počtem parkovacích míst, která bohužel z různých důvodů nejdou rozšířit. Přesto je povinností řidičů parkovat dle nastavených pravidel a není možné svého plechového miláčka postavit, kde nás napadne. Řidič může nesprávným parkováním například poškozovat majetek města, životní prostředí, bránit zásobování obchodů a provozoven, bránit průjezdu složek IZS v případě krizové události (požár, únik plynu, ohrožení života). 

Městská policie Jeseník se problematice dopravy intenzivně věnuje, i přes to, že by doprava neměla být hlavní náplní naší práce.  Pamatujte, prosím, že dodržování zákonných norem a pravidel slušného chování by měla platit i mezi účastníky silničního provozu.

Městská policie Jeseník přeje všem řidičům hodně šťastných kilometrů bez nehod a ještě více trpělivosti při parkování i za volantem.