Pro cyklisty

Cyklisté patří mezi nejvíce ohrožené účastníky silničního provozu. Nezapomeňte se na svých cestách řídit nejen zákonem a pravidly silničního provozu, ale i preventivními radami.  

Cyklistická sezóna vrcholí a silnice se jako každoročně hemží cyklisty různého věku. A právě oni jsou vedle chodců a motorkářů nejohroženější skupinou v silničním provozu. Cyklisté si mnohdy neuvědomují, že podle zákona o silničním provozu jsou účastníky provozu na pozemních komunikacích a musí tak znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto právního předpisu, která se na ně jako řidiče nemotorového vozidla vztahují. 

Mezi nejčastější nešvary cyklistů patří:

 • jízda bez helmy - ačkoli je u nás povinná pouze pro cyklisty do 18 let a osoby staršího věku ji při jízdě na kole nemusí mít, statistická čísla týkající se smrtelných úrazů cyklistů v důsledku poranění hlavy jsou více než alarmující 
 • jízda po chodníku   - chodník smí k jízdě na kole využívat pouze cyklista mladší 10 let,  i pokud jízdní kolo po chodníku pouze vedete, nesmíte ohrozit chodce
 • jízda po přechodu pro chodce - přechod pro chodce není určen pro jedoucí cyklisty
 • nepoužívání cyklistické stezky -  je-li na trase, kudy se cyklista pohybuje, oddělen pruh pro cyklisty, je cyklista tuto stezku povinen použít
 • nerespektování dopravních značek a světelné signalizace - ačkoli cyklista řídí nemotorové vozidlo, je dle zákona považován za řidiče
 • jízda bez předepsaného osvětlení a reflexních prvků za snížené viditelnosti (v noci, v mlze, za deště apod.) - zde platí pravidlo „vidět a být viděn“
 • jízda pod vlivem alkoholu - cyklista jako řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku před jízdou ani během ní.

Mezi další velmi nebezpečné přestupky, které mnohou mít pro cyklisty fatální následky, patří přidržování se jiného vozidla za jízdy, vedení psa během jízdy na kole, držení předmětů, které znesnadňují řízení jízdního kola nebo ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, jízda po skupinkách vedle sebe nebo poslech hlasité hudby.

Proto apelujeme na všechny milovníky jízdy na kole, mějte na paměti, že jste plnohodnotnými a současně nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, dodržujte pravidla a svým zodpovědným a ohleduplným chováním chraňte nejen své zdraví ale i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. 

Rady pro cyklisty

Při dodržování zásad bezpečné jízdy, se snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

 • Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
 • Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole.
 • Nevozte předměty, které by  mohly vás nebo další osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů.
 • Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. 
 • Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
 • Na přechodu pro chodce, zejména, když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům.
 • Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku.
 • Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.
 • Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.
 • Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou.
 • Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
 • Oblékejte si barevné a světloodrážející oblečení.
 • Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici.
 • Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel.
 • Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu.
 • Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích
 • Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.