Informace k provozu městského kamerového dohlížecího systému

Informace k provozu městského kamerového dohlížecího systému

informace k provozu městského kamerového dohlížecího systému

Od 1. ledna 2003 umožnila legislativa obecním (městským) policiím mj. pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z veřejně přístupných míst. K tomu se využívají stálé automatické technické prostředky – kamerové systémy, které patří k velmi účinným  prostředkům prevence kriminality. Kamerové systémy slouží nejen jako prostředek prevence drobné kriminality a správních deliktů proti veřejnému pořádku a majetku, ale zásadní význam mají také při odhalování trestných činů a správních deliktů.

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) provozuje Městská policie Jeseník v souladu s ustanovením §24b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění.

Údaje zaznamenané v MKDS podléhají striktním pravidlům a je možné je využít jen pro případ, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

Nejvýraznější pozitiva nasazení MKDS:

  • zajišťuje zřejmý psychologický efekt – viditelné umístění kamerového systému stimuluje chování osob,
  • umožňuje bezprostřední reakci při narušení bezpečnosti a veřejného pořádku,
  • sleduje závadové jednání osob,
  • přispívá k vytvoření pocitu bezpečí občanů,
  • napomáhá ke zvýšení ochrany majetku.

Ve městě Jeseník jsou monitorovány následující lokality:

Lipovská – knihovna, park na náměstí Hrdinů, Poštovní – náměstí Svobody, Lipovská – od  nemocnice po bývalé uhelné sklady, Palackého, Tovární a Zámecké náměstí, Podchod pod Kapradím a ulice Kostelní, Autobusové nádraží -  Nábřežní, Smetanovy sady, MŠ Jiráskova  (zahrada), Dukelská – parkoviště Kaufland a koupaliště, Masarykovo náměstí, Školní, Tyršova, Parkoviště MP, Dukelská před Albertem a park u lípy svobody, Dopravní, dětské a sportovní hřiště  ZŠ Boženy Němcové, Horská, Sportovní hala a okolí, V Oblouku, Revoluční, Lipovská, Areál Voršilek,  ZŠ Průchodní.

Bližší informace k MKDS vám poskytne Mgr. Bc. Martin Novotný, ředitel Městské policie Jeseník, pracoviště: Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, tel.: +420 702 259 619, e-mail: martin.novotný@mujes.cz či policie@mujes.cz