Výroční zprávy

Městská policie Jeseník každoročně zpracovává výroční zprávu o činnosti za příslušný kalendářní rok. Zpráva o činnosti je předkládána radě a zastupitelstvu města Jeseník. Dokument obsahuje základní informace o událostech předešlého roku, vybavení MP, prevenci kriminality, výslednost apod...

Odkaz
Ke stažení